AWBZ-begeleiding naar Wmo

U bevindt zich hier: Home » Wonen & leven » Gezondheid & zorg » AWBZ-begeleiding naar Wmo

AWBZ-begeleiding naar Wmo

(Gaat in per 1 januari 2015)

Begeleiding in de AWBZ is bedoeld om de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen, te behouden of te compenseren zodat een verblijf in een instelling zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Begeleiding binnen de AWBZ is mogelijk in de vorm van individuele begeleiding of als begeleiding in groepsverband.
Vanaf 1 januari 2015 vervalt de aanspraak op (extramurale) Begeleiding op grond van de AWBZ. De gemeente wordt voor deze taak verantwoordelijk.

De verantwoordelijkheid van gemeenten

Voor de taak Begeleiding krijgt de gemeente nog maar 75% van het huidige AWBZ budget.
De aanspraken op begeleiding worden beperkt, dienstverlening wordt versoberd en meer gericht op waar ze het hardste nodig is. De Begeleiding gaat vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

De regering heeft drie motieven om het stelsel van langdurige zorg te herzien:

  1. Het verbeteren van de kwaliteit van de ondersteuning en zorg.
  2. Het vergroten van de betrokkenheid in de samenleving.
  3. De financiële houdbaarheid van de langdurige zorg en ondersteuning.

Gemeenten krijgen een brede verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners. Dit betekent een omslag van uniforme rechten op een vaststaand zorgaanbod naar ondersteuning op maat. De regering is van mening dat ondersteuning van burgers het beste gerealiseerd kan worden door deze zo dicht mogelijk bij de burger te regelen.

Ontwikkelingen in de AWBZ

Om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, voert het kabinet de komende jaren hervormingen door. Ook neemt de overheid maatregelen zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. 

Vanaf 2015: AWBZ-zorg via gemeente of zorgverzekering

Het kabinet gaat de AWBZ vanaf 2015 ingrijpend hervormen. Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt dan nog vergoed uit de AWBZ. Lichtere vormen van AWBZ-zorg gaan naar gemeenten of worden geregeld via de zorgverzekering.
De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor de langdurige zorg. Daarmee wordt de zwaardere zorg voor ouderen en gehandicapten in instellingen bedoeld. Die zorg blijft vergoed uit de AWBZ.

Interactief traject

Op 2 november 2011 heeft de gemeenteraad van Weert de uitgangsnota “Op zoek naar de kracht van de burger” vastgesteld. Naar aanleiding hiervan is een interactief traject opgestart samen met de Gemeente Nederweert. In 2011 en 2012 heeft de gemeente Weert diverse bijeenkomsten georganiseerd voor vrijwilligers, belangenbehartigers en aanbieders van zorg en welzijn.

De Gemeenten Weert en Nederweert hebben de uitkomsten hiervan verwerkt in een concept-kadernota Wmo-begeleiding, inclusief een bijbehorend actieprogramma. Beide gemeenten waren hierdoor in 2012 al ver met hun voorbereidingen met betrekking tot de decentralisatie van de AWBZ. Door de val van het kabinet is dit traject echter weer stopgezet. Het nieuwe kabinet heeft het wetsvoorstel Wmo van het vorige kabinet ingetrokken. Er is een nieuw wetsvoorstel in de maak. Dit voorstel wordt naar verwachting nog voor eind 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Maatwerkvoorziening

Het uitgangspunt dat de burger eerst zelf verantwoordelijk is om, met behulp van zijn sociale netwerk, mee te doen in de samenleving staat nadrukkelijk voorop. Het leunen op de overheid verdwijnt.
Gemeenten moeten een maatwerkvoorziening aan bieden die “redelijkerwijs noodzakelijk is te achten” indien iemand niet zelfstandig, noch met de hulp van zijn sociale netwerk kan participeren.
De regering vervangt de compensatieplicht door een maatwerkvoorziening. Hiermee wordt benadrukt dat gemeente en burgers ruimte hebben om te komen tot oplossingen die zijn toegesneden op de individuele en lokale omstandigheden.

Downloads

BestandGrootte
Uitgangspuntennota decentralisatie begeleiding AWBZ naar WMO.pdf (0.91 mb)
Verslag Interactief Proces AWBZ-begeleiding.pdf (1.78 mb)
Concept Kadernota En Actieprogramma Wmo Begeleiding 2013-2014 - Brief.pdf ({math.round((convert.tofloat(datatable.getvalue(filesystem.getfileinfo(this.field(1)),size))/1024)/1024,2)} mb)
Concept Kadernota En Actieprogramma Wmo Begeleiding 2013-2014.pdf ({math.round((convert.tofloat(datatable.getvalue(filesystem.getfileinfo(this.field(1)),size))/1024)/1024,2)} mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie de help-pagina.

Cookie Policy

Deze website maakt gebruikt van 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten of Google Maps-kaarten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.