Speciaal basisonderwijs Het Palet

U bevindt zich hier: Home » Wonen & leven » Onderwijs & leerplicht » Scholen in Weert » Scholen basisonderwijs » Speciaal basisonderwijs Het Palet

Speciaal basisonderwijs Het Palet

Adres & contact

Beatrixlaan 1
6006 AH Weert
Telefoon: (0495) 535564
Website: www.sbo-palet.nl
 
Het Palet is een school voor speciaal basisonderwijs (sbo-school) voor kinderen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 13 jaar. De school is bedoeld voor kinderen die niet meer voldoende begeleid kunnen worden in de basisschool. Om allerlei redenen worden de leerlingen verwezen naar Het Palet: sommige kinderen hebben specifieke hulpvragen op leergebied, anderen op het gebied van gedrag of een combinatie van beiden.

Geschiedenis

SBO Het Palet is sinds 1 augustus 1999 ontstaan uit de fusie van twee scholen: De Deken Sourenschool (school voor moeilijk lerende kinderen, gelegen aan de Graafschap Hornelaan) en De Schakel (school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, gelegen aan de
Beatrixlaan). Vanaf augustus 2001 is het onderwijsaanbod gehuisvest in één gebouw aan de Beatrixlaan. Door de intensieve samenwerking met De Widdonckschool (REC4-school in Heibloem voor leerlingen met sociaal-emotionele, gedrags- en psychiatrische problemen) neemt het leerlingenaantal op de Beatrixlaan toe. Sindsdien maakt de school gebruik van twee semi-permanente lokalen voor handenarbeid en kookactiviteiten. De samenwerking heeft in 2007 geleid tot de realisatie van een officiële nevenvestiging van De Widdonckschool in Weert. Beide scholen richten zich op semipermanente onderwijs-/zorgarrangementen voor de kinderen en jeugdigen uit de regio. Door de nabijheid en door de samenwerking tussen zorg en onderwijs onder één dak is snelle communicatie en dienstverlening gewaarborgd. In de gemeente Weert/Nederweert heeft dit geleid tot het oprichten van Stimulanz, een Dienstencentrum voor onderwijs en jeugdzorg in Weert e.o. (www.stimulanzweert.nl).

Tijdelijk onderwijs en zorgcentrum Dr. Kuyperstraat

Omdat de gezamenlijke aanpak goed werkt, wil de gemeente Weert op de locatie van de Beatrixlaan-Julianalaan-Poldermansstraat alle onderwijs- en zorgvoorzieningen bundelen voor kinderen met specifieke hulpvragen uit Weert en omgeving. In de toekomst wil De Mutsaersstichting aansluiten. De gemeenteraad heeft besloten een haalbaarheidsstudie hiernaar uit te voeren. Tot die tijd is het braakliggende terrein aan de Dr. Kuyperstraat tijdelijk ingericht met de vestiging van een Regionaal Expertise Centrum (REC4) voor leerlingen van 4 tot 20 jaar in combinatie met een zorgcentrum voor leerlingen. Onderwijs wordt ingericht vanuit de Aloysiusstichting-De Ortolaan. De zorg wordt geboden door de Mutsaersstichting. Het is de bedoeling dat deze instellingen over maximaal vijf jaar (medio 2014), definitief aan de Beatrixlaan gehuisvest worden.

Nieuwbouw van onderwijs- en zorgvoorziening Beatrixlaan

Al enige tijd zijn er ideeën om op het braakliggend terrein aan de Beatrixlaan een permanente onderwijs- en zorgvoorziening te realiseren. Nu ontbreekt een dergelijke voorziening in Weert. Daarom zijn veel langdurig zieke kinderen en moeilijk opvoedbare kinderen uit Weert en omgeving voor hun onderwijs aangewezen op scholen in Venlo en Heythuysen. Omdat deze groep steeds groter wordt, wil de gemeente Weert ervoor zorgen dat zij dichtbij huis naar school kunnen. Ook is afgesproken te kijken of inpassing van het buurtcentrum in de nieuwe voorziening meerwaarde heeft. Momenteel wordt, via een haalbaarheidsonderzoek, onderzocht in hoeverre deze plannen reëel zijn.

Inmiddels is de eerste fase van het onderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan worden in de loop van maart 2010 besproken met de partners. Dit zijn o.a. de scholen, zorginstellingen en het buurtcentrum. Ook omwonenden worden uitgenodigd voor een informatieavond waarin ze op de hoogte worden gesteld over de resultaten van het onderzoek en de vervolgstappen.

Deel deze pagina

+1

Cookie Policy

Deze website maakt gebruikt van 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten of Google Maps-kaarten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.