Beekstraatkwartier

U bevindt zich hier: Home » Beleid & plannen » Projecten » Beekstraatkwartier

Beekstraatkwartier

Logo van Beekstraatkwartier.

De gemeente Weert is in april 2014 verhuist van de Beekstraat naar Wilhelminasingel (nr. 101). Dit betekent dat de locatie van het voormalige stadhuis vrij komt voor een nieuwe invulling. Deze ruimte noemen we Beekstraatkwartier. De gemeente heeft via een enquête, werkateliers en klankbordgroepbijeenkomsten haar inwoners en (belangen)organisaties in Weert actief laten meedenken over de herbestemming van Beekstraatkwartier. De resultaten geven inzicht in wat er leeft en waar men behoefte aan heeft. Veel mensen willen ontspanningsmogelijkheden, maar hechten ook grote waarde aan het herstellen van het historisch karakter.

Nieuwe invulling Beekstraatkwartier

De gemeenteraad heeft op 28 januari 2015 een besluit genomen over een nieuwe invulling van het Beekstraatkwartier. De nieuwe invulling houdt in dat C’wartier BV ruimtes verhuurt aan diverse gebruikers passend bij de concepten Urban Unity en ShoppingLab. Daarnaast blijft het gemeentearchief voorlopig nog gebruik maken van het voormalige stadhuis en wordt Punt Welzijn er gehuisvest. Het voormalige stadhuis moet een verzamelplaats worden waar cultuur, werk en ontspanning bij elkaar komen: jonge doelgroep, startende creatieve ondernemers, broedplaats, werken en leren, cultuur, bruisend stadsleven, dans en muziek, exposities, events, vergaderen, ontspanning, innovatieve winkelconcepten, tijdelijke woonruimte etc. Dit moet een impuls geven voor een levendig centrum.

Het bedrijf C’wartier BV zorgt voor de transitie-exploitatie, die per 1 maart 2015 van start gaat. Dit is een overeenkomst voor de overgangssituatie die uiteindelijk moet leiden tot een herontwikkeling van het gebied. Deze keuze zorgt voor een goede invulling van het Beekstraatkwartier. Het draagt bij aan de gewenste levendigheid van het gebied en bovendien worden de kosten zoveel mogelijk beperkt. Het bedrijf C’wartier, een samenwerking tussen het Heerlense bedrijf C’magne en het Weerter bedrijf Skice, neemt deze transitie-exploitatie voor zijn rekening en gaat hiervoor met de gemeente een exploitatie-overeenkomst sluiten. Meer informatie leest u in het raadsvoorstel voor de vergadering van 28 januari 2015.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Eind 2011: Binnengekomen ideeën zijn aan de gemeenteraad toegelicht. De raad geeft opdracht om de bestaande bestuursopdracht op basis van de nieuwe inzichten te herzien.

April 2013: De gemeenteraad geeft op basis van de “herziene bestuursopdracht maart 2013” opdracht om te zoeken naar een goede tijdelijke invulling van het Beekstraatkwartier. Een definitieve invulling vraagt, mede vanwege de huidige economische situatie, meer tijd.
Het resultaat is vastgelegd in de notitie “Tijdelijke invulling Beekstraatkwartier – september 2013” (zie downloads). Er is gekeken naar sloop van het stadhuis en een tijdelijke inrichting van het vrijkomende dek. Maar er is vooral gekeken naar behoud van het stadhuis met een tijdelijke gebruiker, wat de voorkeur heeft boven sloop. De binnenstad is er immers bij gebaat dat het Beekstraatkwartier de komende 10 jaar een goede tijdelijke invulling krijgt.

September 2013 - Info commissie Ruimtelijke Ordening: De notitie “Tijdelijke invulling van het Beekstraatkwartier” is goed ontvangen in de commissie. Naast sloop zijn hierin zeven scenario’s uitgewerkt voor behoud van het stadhuis met een tijdelijk gebruik. Men heeft afgesproken om de scenario’s C’Magne en gemeentelijke/maatschappelijke instellingen (o.a. Punt Welzijn, De Roos) verder uit te werken. C’Magne is een partij die het stadhuis wil huren van de gemeente en vervolgens onderverhuren aan diverse gebruikers. Denk hierbij aan startende (creatieve) ondernemers, kantoren, exposities, internetbedrijfjes, kleine woonruimtes, ateliers. Ook wordt onderzocht of het erfgoedhuis (archief en museum Jacob van Horne) kan aansluiten. Ten slotte wordt bekeken of ook het Shopping Lab (een innovatief winkelconcept) kan worden ondergebracht. Het gemeentelijke historische archief maakt deel uit van deze scenario’s.

D66 heeft die avond ook een groene invulling gepresenteerd van het gebied, waarbij uitgegaan wordt van sloop van het stadhuis. Dit initiatief is met veel waardering ontvangen, hoewel de financiële haalbaarheid wordt betwijfeld. Dit scenario wordt doorgerekend en meegenomen in de afweging.

De scenario’s die nu worden uitgewerkt hebben kwaliteit en dragen bij aan de gewenste levendigheid van het gebied. Daarom wordt niet uitgesloten dat deze invulling uiteindelijk een structureel karakter krijgt. Het “tijdelijke” karakter wordt dan ook verlaten.

Januari 2015: Besluitvorming gemeenteraad.
 
Op de pagina's aan de rechterkant treft u meer informatie aan over Beekstraatkwartier.

Downloads

BestandGrootte
 Beekstraatkwartier - Herziene bestuursopdracht (maart 2013).pdf (0.46 mb)
 Beekstraatkwartier - Visietekst.pdf (0.03 mb)
 Beekstraatkwartier - Raadsvoorstel 28-01-2015.pdf (0.05 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie de help-pagina.

Icoontje. Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt de Google Maps kaart op deze pagina daarom niet bekijken.

Deel deze pagina

+1

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Cookie Policy

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten of Google Maps-kaarten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten