Gladheidbestrijding

Gladheidbestrijding

In de winter is er kans op vorst en sneeuwval. Hierdoor kan verraderlijke gladheid ontstaan. De bestrijding van- of beter nog het voorkomen van gladheid, is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente Weert. Het beleid van de gemeente is er toe gespitst op preventieve bestrijding van de gladheid.

Icoontje. Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt wel de volledige inhoud van de pagina hieronder bekijken, maar het uit- of inklappen van de tekst werkt niet zonder javascript.

Gang van zaken

Hoewel bestrijding van de gladheid van alle wegen ideaal lijkt, is dat slecht voor het milieu en is dat ook qua inzet te hoog gegrepen. Daarom worden bij de gladheidbestrijding de nodige keuzes gemaakt.

Als besloten wordt aan te vangen met de gladheidbestrijding zullen de volgende openbare gebieden direct gestrooid worden:

 • Hoofd- en doorgaande routes, de belangrijkste fietsverbindingen en routes gebruikt door openbaar vervoer (de route van de buurtbus wordt deels gestrooid). Bruggen en viaducten krijgen extra aandacht;

 • Ontsluitende wegen. Binnen de bebouwde kom wordt gestreefd naar een afstand van woning tot ontsluitende weg die kleiner is dan 500 meter. Buiten de bebouwde kom kan deze afstand groter zijn;

 • De binnenstad.

Onder het kopje 'links' vindt u de bestanden waarop de strooiroutes en ploegroutes (ruimen van sneeuwval) staan.

Het strooien van andere gebieden heeft een lage prioriteit. Deze worden alleen bij langdurige gladheid of extreme sneeuwval langer dan 3 á 4 dagen gestrooid.
Daarnaast wordt er ook handmatig gestrooid door medewerkers van de Reinigingsdienst Weert.
De locaties die door de medewerkers van de Reinigingsdienst Weert gestrooid worden zijn:

 • Intensief belopen locaties zoals afvalinzamelpunten;

 • Invalide parkeerplaatsen;

 • Rondom parkeerbetaalautomaten;

 • Openbare inritten en toegangen naar verzorgingshuizen, huisartsenpost en ziekenhuis;

 • Voetgangersoversteekplaatsen.

Tevens halen zij ook de wallen sneeuw weg, die ontstaan door het machinaal aan de kantschuiven van sneeuw op kruispunten en rotondes.

Waar strooit de gemeente niet?

 • Voetpaden en trottoirs;

 • Onverharde wegen;

 • Particulier terrein, waaronder bedrijventerreinen en schoolpleinen.

Als er wegwerkzaamheden zijn, kan de coördinator gladheidbestrijding bepalen dat de vastgestelde strooiroute gedeeltelijk omgeleid wordt.
Het gladheidsbestrijdingsseizoen loopt vanaf 1 november tot 1 april. Indien de weersomstandigheden dit eisen zal deze periode worden verlengd.

Inzet zout
Uit ervaring is gebleken dat zout gemengd met water, ook wel pekel genoemd, veel effectiever is dan alleen stooien met strooizout. Een ander voordeel is dat de hoeveelheid strooizout per m2 verminderd kan worden. Dit werkt niet alleen kosten besparend, maar is ook minder belastend voor het milieu.

Stoep zelf ijsvrij houden: gratis strooizout bij zoutloket
In het verleden waren bewoners en ondernemers verplicht zelf de stoep te vegen. Die verplichting bestaat nu niet meer. De gemeente doet echter een beroep op iedereen om de stoep zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden. Ook dit jaar kan ieder huishouden in de gemeente Weert op vertoon van een geldig legitimatiebewijs gratis 5 kg strooizout af halen bij het zoutloket van de gemeente werf aan de Graafschap Hornelaan 207 in Weert.

 • Per huishouden wordt één keer 5 kg zout verstrekt op vertoon van legitimatie en de Weerterlandpas .

 • Als er voor familie, buren of mensen die slecht ter been zijn zout meegenomen wordt, kan dit op vertoon van legitimatie van desbetreffende persoon.

 • Het zoutloket is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 in de periode van december tot en met februari.

Strooien werkt soms niet
Met strooien wordt eigenlijk alleen de gladheid uitgesteld. Het vriespunt wordt met strooien verlaagd met 8 graden. Wegen kunnen dus glad blijven als de temperatuur lager is dan min 8 graden Celcius. Het strooizout werkt dan niet.

Gevolgen normale werk gemeente
De chauffeurs van de gemeente legen ook de ondergrondse afvalcontainers. Door het strooien moeten het werk soms in andere volgorde gedaan worden. Het legen van de afvalcontainers gebeurt soms dus op een ander tijdstip.
Overigens, door de strenge vorst is het al regelmatig voorgekomen dat containers niet te openen zijn door bevriezing van condens tegen de deksels en de grendels.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over de gladheidbestrijding kan dit via het nummer 0495-575000 of het email adres gemeente@weert.nl.

Voorwaarden

 1. Als eerste komen de hoofdroutes aan de beurt.
 2. Daarna worden straten bij bejaardenoorden, winkelcentra en in woonwijken behandeld.
 3. Op overige straten en wegen wordt meestal niet gestrooid.

Achtergrondinformatie

Omdat het strooien niet bevorderlijk is voor het milieu, probeert de gemeente een goede balans te vinden tussen de bescherming van het milieu en de veiligheid van de mens. Daarbij beschikt de gemeente over een beperkte hoeveelheid strooimiddelen per seizoen.

Tips

 • De gemeente heeft een inspanningsverplichting om de wegen begaanbaar te houden en doet het mogelijke om dat te bereiken, maar kan dat nooit garanderen. Vandaar dat bij gladheid u wordt aangeraden voorzichtig te zijn in het verkeer.
 • Zorg dat u tijdens het seizoen altijd voldoende strooimiddelen (zout) in huis heeft om de toegang tot uw woning (stoep en opgang) voor u en anderen zonder risico's bereikbaar te houden.

Links

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over 'Gladheidbestrijding'? Neem dan contact op met de gemeente Weert.

Synoniemen

zout strooien; pekel strooien; sneeuw ruimen; ijsvrij maken; veilig over straat; benen breken; vallen; uitglijden; pekelen; vorstvrij maken; bevriezing; ijzel; gladheid; opvriezen; dooi; natte sneeuw; ijzelen; bevroren; kou; koude; sneeuwvrij maken; openbare werken; gemeentewerken; werf; gemeentewerf; zand; gemeente werf; gladheidsbestrijding;

Deel deze pagina

+1

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Zoeken op alfabet

Cookie Policy

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten of Google Maps-kaarten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten