Verhuizing

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Verhuizing

Als u (als burger) gaat verhuizen, dan dient u dit binnen vijf dagen na de adreswijziging bij afdeling Publiekszaken van de gemeente kenbaar te maken. Bij vertrek naar het buitenland (emigratie) is deze termijn gesteld op vijf dagen voor vertrek. U dient in de volgende situaties een aangifte van verhuizing of emigratie te doen, wanneer u:

 1. Binnen de gemeente verhuist.
 2. Zich vanuit een andere gemeente in de gemeente Weert vestigt.
 3. Naar het buitenland vertrekt.

Vrije inloopbalie

Voor het aanvragen van dit product kunt u ook terecht bij de vrije inloopbalie in het stadhuis. Daar kunt u zonder afspraak terecht. Kijk hier voor de openingstijden van de vrije inloopbalie. Als u ervoor kiest om zonder afspraak langs te komen, kan het zijn dat u lang(er) moet wachten.

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt wel de volledige inhoud van de pagina hieronder bekijken, maar het uit- of inklappen van de tekst werkt niet zonder javascript.

Gang van zaken

U kunt een verhuizing gratis doorgeven via de website van de gemeente Weert, zie de links bovenaan deze pagina.

Let op! u hebt wel een DigiD inlogcode én e-mailadres nodig om het formulier te kunnen gebruiken. De gegevens die van u bekend zijn bij de gemeente Weert worden dan al voor-ingevuld op het formulier.

U kunt een verhuizing ook persoonlijk doorgeven bij de afdeling Publiekszaken in de hal van het stadhuis.

Vertrek naar het buitenland(emigratie) kunt u alleen persoonlijk doorgeven bij de afdeling Publiekszaken in hal van het stadhuis. U kunt hiervoor uitsluitend terecht op afspraak. Via de website kunt u een afspraak maken, zie de link hierboven.

 • U laat zich inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen.
 • U en alle meerderjarige medebewoners, die deel uitmaken van het gezin, dienen zich in persoon te melden.

Voorwaarden

De aangifte kan zowel schriftelijk als in persoon bij afdeling Publiekszaken gedaan worden.

De volgende personen zijn verplicht tot het doen van aangifte van adreswijziging:

 • de ingeschrevene wiens adres wijzigt, mits 16 jaar of ouder

 • de ouders, de voogd of de verzorger van minderjarige kinderen tot 16 jaar

 • de ouders, de voogd of de verzorger van inwonende minderjarige kinderen van 16 tot 18 jaar, tenzij deze zelf reeds aangifte hebben gedaan

 • de curator voor een onder curatele gestelde

De volgende personen zijn bevoegd tot het doen van aangifte van adreswijziging:

 • uiteraard al diegenen die al verplicht zijn tot het doen van aangifte, maar daarnaast ook:

 • het hoofd van een instelling voor:
  een persoon die in een instelling voor gezondheidszorg verblijft en die wegens de toestand van zijn gezondheid niet in staat is aan zijn verplichting te voldoen of een machtiging daartoe te geven. Voor zo een persoon kan eveneens aangifte worden gedaan door de echtgenoot of levensgezel c.q. de bloed- of aanverwanten t/m de tweede graad onder overlegging van een schriftelijke verklaring ter zake van het hoofd van de instelling.

Verhuist u naar een ander adres, dan dient u hiervan zo snel mogelijk, tenminste binnen 5 dagen, aangifte te doen bij uw (nieuwe) gemeente.

 • U moet deze aangifte in persoon bij de gemeente doen.
 • Ook alle andere meerderjarige bewoners, die deel uitmaken van het gezin en mee verhuizen, moeten hierbij aanwezig zijn.

U heeft toestemming van de hoofdbewoner nodig als u bij iemand in gaat wonen.

Let op! Als u niet tijdig zich laat inschrijven kan de gemeente u een bestuurlijke boete opleggen. De gemeente heeft toezichthouders aangesteld die toezien op de naleving van deze regels.

Meenemen

Verhuizing

Als u bij afdeling Publiekszaken aangifte doet van verhuizing binnen de gemeente of van vestiging vanuit een andere gemeente, dient de aangifte van verhuizing de volgende gegevens te bevatten:

 • achternaam, voornamen en geboortedatum van alle verhuizende personen

 • oude adres

 • nieuwe adres

 • datum van verhuizing.

Voor het doorgeven van een verhuizing: zie hieronder voor het digitale formulier. Verder dient u nog een kopie van het legitimatiebewijs van alle meerderjarige meeverhuizende personen bij te voegen.
In een aantal gevallen vragen wij ook de rechtmatigheid van uw verblijf aan te tonen door middel van een kopie van huur- of koopcontract of, indien van toepassing, schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van het pand. Dat kan bij de aangifte. Heeft u de deze documenten niet meegebracht, kunnen we er achteraf nog om vragen. Een doorgevoerde verhuizing kan op basis van het niet inleveren van de gevraagde documenten ongedaan worden gemaakt.Emigratie

Bij emigratie dient de aangifte van vertrek de volgende gegevens te bevatten:

 • achternaam, voornamen en geboortedatum van alle vertrekkende personen

 • oude adres

 • nieuwe adres en emigratie-land

 • datum van vertrek.

Na verwerking van de aangifte van emigratie wordt een schriftelijk bewijs van uitschrijving verstuurd naar het nieuwe adres, tenzij u anders aangeeft.
Dit bewijs van uitschrijving is een vereiste voor inschrijving in het buitenland.

Tijdens de aangifte bij de gemeente wordt u gevraagd de volgende gegevens te leveren:

 • Uw naam en geboortedatum.
 • De namen en geboortedata van eventuele gezinsleden die meeverhuizen.
 • Uw oude adres.
 • Uw nieuwe adres.
 • De datum van uw verhuizing.

U dient een verklaring te ondertekenen.

Tevens dient u en alle andere meerderjarige medebewoners die deel uitmaken van het gezin, een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Achtergrondinformatie

Wilt u zich inschrijven op een pand dat niet geregistreerd staat als woning, dan zijn wij genoodzaakt verder onderzoek uit te voeren en kan de inschrijving langer duren.

De overheid kan niet goed functioneren zonder juiste en actuele gegevens over haar burgers. Zonder uw gegevens kan de gemeente geen diensten aan u verlenen, weet de gemeente niet wie mag stemmen bij verkiezingen, kan ze geen uitkeringen verstrekken en weet ze ook niet aan wie ze de rekening voor gemeentelijke belastingen kan sturen.

Maar de betekenis van de Wet basisregistratie personen (BRP) reikt verder dan dat. Ook andere organisaties als de belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en pensioenfondsen, zijn afhankelijk van de gegevens in de basisadministratie en baseren hun beslissingen op de daarin opgenomen gegevens.

In de basisregistratie worden algemene persoonsgegevens opgenomen, die voor de overheid van belang zijn bij de uitvoering van allerlei wettelijke regelingen. Van iedere persoon is een zogenoemde persoonslijst aangelegd die bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Gegevens over uw naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;
 • Gegevens over uw administratie- en burgerservicenummer (voorheen: sofi-nummer);
 • Gegevens over uw ouders;
 • Gegevens over uw nationaliteit(en) en, indien van toepassing, uw verblijfsrecht;
 • Gegevens over een (voormalig) huwelijk of geregistreerd partnerschap;
 • Gegevens over uw verblijfplaats (adres);
 • Gegevens over uw kinderen;
 • Gegevens over aan u afgegeven reisdocumenten;
 • Gegevens over uw kiesrecht;
 • Gegevens over (semi-) overheidsinstellingen aan wie uw gegevens worden verstrekt.

Tips

Heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats of verblijft u in een instelling? U kunt u onder bepaalde voorwaarden inschrijven op een zogenaamd briefadres.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over 'Verhuizing'? Of wilt u hulp bij het maken van een afspraak of het invullen van een digitaal formulier? Neem dan contact op met de gemeente Weert.

Synoniemen

in een andere plaats gaan wonen; verhuizen naar een andere gemeente; emigreren; vertrekken naar het buitenland; vestigen in het buitenland; vestigen binnen de gemeente, verhuizen binnen de gemeente; verhuizing; inschrijving; inschrijven; vestiging; adreswijziging; uitschrijven; uitschrijving; verhuisbericht; bewijs van uitschrijving; bewijs van inschrijving; adres wijziging; adres wijzigen; nieuwe inwoner; GBA: Gemeentelijke Basis Administratie personen;

Deel deze pagina

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten