Persoonsgebonden budget

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Persoonsgebonden budget

Een individuele Wmo voorziening kan verstrekt worden in natura, een persoonsgebonden budget of als financiële tegemoetkoming. Het persoonsgebonden budget moet toereikend en vergelijkbaar met de in de betreffende situatie goedkoopst compenserende te verstrekken voorziening in natura.

Bij de keuze voor een persoonsgebonden budget zijn de budgethouders zelf verantwoordelijk voor het inkopen kwalitatief goede zorg, hulp of begeleiding. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de belanghebbende goed geinformeerd is over alle gevolgen die de keuze voor een persoonsgebonden budget met zich meebrengt. Zoals werkgeversverplichtingen, geen vervanging tijdens ziekte of vakantie, aansprakelijk voor letsel etc.

Kosten

U betaalt een eigen bijdrage. Hierover ontvangt u bericht van het CAK.

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt wel de volledige inhoud van de pagina hieronder bekijken, maar het uit- of inklappen van de tekst werkt niet zonder javascript.

Gang van zaken

U neemt contact op met het Wmo loket.

Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een Keukentafelgesprek/Huisbezoek.

In kaart wordt gebracht wat u zelf nog kunt, wat uw sociale netwerk voor u kan betekenen en welke voorliggende algemene voorzieningen voor u van toepassing zijn. Als dit alles niet leidt tot passende ondersteuning kan een formeel traject van een aanvraag worden ingezet. Beoordeeld wordt dan of wordt voldaan aan de criteria zoals deze geformuleerd zijn in de Wmo Verordening. Als dat het geval is, wordt een individuele voorziening toegekend, zorg in natura of een persoonsgebonden budget.

Een aanvraagprocedure kan 8 weken duren. In spoedeisende gevallen kan echter op korte termijn een indicatie worden afgegeven.

Voorwaarden

1. Op het persoonsgebonden budget zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

a. een persoonsgebonden budget mag niet worden besteed aan een algemeen gebruikelijke voorziening.

b. een persoonsgebonden budget wordt alleen verstrekt ten aanzien van individuele voorzieningen;

c. de omvang van het persoonsgebonden budget is toereikend en vergelijkbaar met de in de betreffende situatie goedkoopst compenserende te verstrekken voorziening in natura. Het persoonsgebonden budget bedraagt ten hoogste de tegenwaarde van de in de betreffende situatie goedkoopst compenserende te verstrekken voorziening in natura, indien nodig aangevuld met een vergoeding voor instandhoudingskosten;

d. De hoogte van het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden wordt bepaald door het aantal toegekende uren hulp bij het huishouden per week, te vermenigvuldigen met het bedrag per uur, dat door het college van burgemeester en wethouders in het Besluit nader regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert is vastgesteld. Dit bedrag wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal van toepassing zijnde weken.

2. Het college is bevoegd nadere regels te stellen over de wijze waarop het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld.

3. Het besluit tot toekenning van het persoonsgebonden budget vermeldt in ieder geval de omvang, de looptijd, de verplichtingen en de wijze van uitbetaling.

4. Bij de beschikking wordt een programma van eisen als bijlage opgenomen; in dat programma van eisen staat aangegeven aan welke vereisten de met het persoonsgebonden budget te verwerven voorziening dient te voldoen. In de beschikking wordt de verplichting om hieraan te voldoen, opgenomen.

5. Na het besluit wordt het persoonsgebonden budget overgemaakt op een door de aanvrager opgegeven rekeningnummer, tenzij hier overwegende bezwaren tegen bestaan.

6. Het college kan al dan niet steekproefsgewijs onderzoeken of het verstrekte persoonsgebonden budget besteed is aan het doel waarvoor het verstrekt is. De budgethouder is verplicht de daarvoor noodzakelijke stukken, zoals genoemd in het Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert, op verzoek van het college per omgaande te verstrekken.

Meenemen

Contract wat u heeft afgesloten met de persoon die de werkzaamheden in het kader van het persoonsgebonden budget gaat uitvoeren.

Offerte en rekening van de voorziening die u met het persoonsgebonden budget gaat aankopen.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over 'Persoonsgebonden budget'? Of wilt u hulp bij het maken van een afspraak of het invullen van een digitaal formulier? Neem dan contact op met de gemeente Weert.

Synoniemen

Deel deze pagina

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten