Bezwaar maken tegen parkeerboete

Heeft u een parkeerboete ontvangen (naheffing parkeerbelasting)? Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken. Bezwaar maken kan alleen binnen 6 weken na dagtekening van de parkeerboete. Uw bezwaar stuurt u schriftelijk op:

BsGW
Postbus 1271
6040 KG Roermond

Stuur deze gegevens mee met uw bezwaar:

  • een kopie van de parkeerboete
  • uw persoonlijke gegevens
  • het kentekennummer
  • de reden van uw bezwaar
  • uw handtekening
  • eventuele bewijsstukken. Dat kan het originele parkeerkaartje zijn. Is uw auto gestolen? Stuur dan een kopie van de aangifte van diefstal van uw auto mee. Is de auto niet meer van u? Dan kunt u een kopie van het vrijwaringsbewijs meesturen. 

Ook al maakt u bezwaar, u moet evengoed de parkeerboete betalen.

Heeft u vragen? Kijk voor meer informatie op de website van de BsGW. Daar staan ook voorbeelden genoemd van situaties waarin u geen bezwaar kunt maken. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de BsGW via telefoonnummer (088) 842 03 90.