Logo van Laarveld.

Laarveld

Header1

Altijd al gedroomd om zelf te bouwen?

Laarveld fase 3 uitgifte kavels start naar verwachting februari 2021

152 woningen

In februari start de gemeente Weert met de uitgifte van 152 kavels voor Laarveld fase 3. Fase 2 van het plan Laarveld is voor een belangrijk deel volgebouwd. Er is nog steeds vraag naar nieuwe woningen en de markt blijft aantrekken. Reden om fase 3 van Laarveld te gaan ontwikkelen.

Uitgifte kavels in fase 3 

Fase 3 is gelegen aan de Laarderweg en wordt verder begrensd door de Schonkenstraat, Schonkenweg, Gertudisstraat en Ringbaan-Noord. Er komen 152 woningen in de categorieën: zelfbouw, projectmatig (vrijstaand, 2-kappers, patio's en sociale huurwoningen). Er is een stedenbouwkundig plan opgesteld en een bestemmingsplan gemaakt. Het bestemmingsplan is in juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Wethouder Van Eijk: "Ik verwacht dat we februari 2021 de werkzaamheden kunnen starten voor het bouwrijp maken van het gebied. Dan wordt ook gestart met de verkoop van de bouwkavels".

Landelijk wonen dicht bij het centrum van Weert? Laarveld biedt deze unieke combinatie. In Laarveld vindt u een mix van verschillende woningtypen. De woonomgeving bestaat uit veel groen, speelse bermen, waterlopen, pleintjes, bomen en houtwallen.

Duurzaamheid

Het aspect duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Door zijn groene inrichting, infiltratie van hemelwater en materiaalgebruik in het openbaar gebied, is Laarveld fase 1en 2 een duurzaam woongebied. Woningeigenaren hebben ook zelf de nodige duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Denk daarbij aan het gebruik van zonnepanelen en warmtepompen. In Laarveld fase 3 krijgt duurzaamheid nog meer aandacht. Er wordt geen gasnet aangelegd. Het is aan de kopers van de kavels en woningen om te bezien welke alternatieve voorziening het beste past bij hun woning.

Naast het verwarmen van de woningen zijn er nog andere manieren om duurzaam te bouwen. Dat geldt zowel voor de woningen als voor het openbaar gebied. Daarbij kan gedacht worden aan toepassing van circulaire bouwstoffen, het vergroten van de biodiversiteit, vegetatiedaken etc. Alle mogelijke maatregelen worden geïnventariseerd en er worden door de gemeente keuzes gemaakt voor de toe te passen duurzaamheidsvoorzieningen in het openbaar gebied. Voor de toekomstige bewoners komt informatie beschikbaar over duurzaamheidsmaatregelen die op de kavels en in de woningen kunnen worden toegepast.

Informatieavond

Op dinsdag 8 december 2020 heeft de informatieavond plaats gevonden. De presentatie hiervan vindt u onder aan deze pagina bij de informatie over fase 3.

Inschrijven bouwkavel

Inschrijven voor een bouwkavel is mogelijk vanaf 16 december 2020 tot en met 13 januari 2021 om 23.59 uur via deze link. U kunt ook een formulier uitprinten en afgeven bij de balie in het gemeentehuis. U vindt dit formulier onder aan deze pagina bij de informatie over Laarveld fase 3.

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zijn wij helaas niet bereikbaar via het aangegeven telefoonnummer. Wij vragen u dan ook uw vragen per mail te stellen via verkoopteam@weert.nl

Mocht u liever iemand persoonlijk spreken, dan graag uw telefoonnummer doorsturen naar bovenvermeld emailadres of een terugbelnotitie achterlaten via het centrale telefoonnummer 0495-575000. 

Loting bouwkavels

Op maandag 1 februari 2021 om 17.00 uur vindt de openbare loting plaats door notaris Houben van MHK notarissen. 
Via deze link kunt u de loting digitaal bijwonen.

Liever een ‘kant-en-klaar’ woning?

Ziet u zelf bouwen niet zitten? Geen probleem! In Laarveld worden fraaie woningen voor jong en oud, gezinnen en singles gebouwd. Deze woningen worden gebouwd door BDP en Meulen Projectontwikkeling BV. Wilt u meer over deze woningen weten... bekijken dan deze pagina. 

Wonen in een landelijke omgeving maar wel de luxe van het stadscentrum
op loop- en fietsafstand? Een zelfbouwkavel en woonstijl naar wens?
Laarveld biedt deze unieke combinatie!

Foto's

Foto: 'Laarveld 01'. Foto: 'Laarveld 02'. Foto: 'Laarveld 03'. Foto: 'Laarveld 04'. Foto: 'Laarveld 05'. Foto: 'Laarveld 06'. Foto: 'Laarveld 07'. Foto: 'Laarveld 08'.

(Klik op een afbeelding om deze groter te bekijken)

Contact

Meer informatie over bouwkavels op Laarveld? Neem vrijblijvend contact op met de Gemeente Weert:

 (0495) 57 57 60
  verkoopteam@weert.nl

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten