Uittreksel, bevolkingsadministratie

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Uittreksel, bevolkingsadministratie

Doet u binnenkort examen, of wilt u zich inschrijven voor een woning? Het kan nodig zijn dat u een uittreksel uit de BRP moet indienen. Het uittreksel BRP bevat tenminste uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt dit afschrift bij de gemeente waar u staat ingeschreven aanvragen en direct meenemen.

LET OP! Als u het uittreksel digitaal aanvraagd, ontvangt u het uittreksel per post, dit kan enkele dagen duren.

Vrije inloopbalie

Voor het aanvragen van dit product kunt u ook terecht bij de vrije inloopbalie in het stadhuis. Daar kunt u zonder afspraak terecht. Kijk hier voor de openingstijden van de vrije inloopbalie. Als u ervoor kiest om zonder afspraak langs te komen, kan het zijn dat u lang(er) moet wachten.

Kosten

 • Aanvraag via de website: € 10,10

 • Aanvraag in persoon en schriftelijk: € 13,45

 • Internationaal model: Aanvraag in persoon en schriftelijk: € 13,75

Logo 'Pinnen, ja graag!'.

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt wel de volledige inhoud van de pagina hieronder bekijken, maar het uit- of inklappen van de tekst werkt niet zonder javascript.

Gang van zaken

Iedere ingezetene van de gemeente kan een gewaarmerkt afschrift BRP aanvragen. De aanvrager kan uitsluitend voor zichzelf en zijn/haar gezinsleden een afschrift aanvragen. Zo nodig kan via machtiging ook voor derden een afschrift worden aangevraagd.
Een afschrift kan worden aangevraagd door:

 • Uzelf

 • Een ouder die op hetzelfde adres woont

 • Een echtgenoot

 • Een meerderjarig kind dat op hetzelfde adres woont

 • Een gemachtigde (schriftelijke machtiging nodig & kopie van een legitimatiebewijs)

Aanvragen via de website

 • U kunt een afschrift uit de basis registratie personen, BRP (voorheen gemeentelijke basis administratie, GBA) (kosten € 8,45) via de website digitaal aanvragen en betalen. Gebruik daarvoor dit digitale formulier, het uittreksel wordt dan binnen 2 a 3 werkdagen per post naar u toegezonden.

 • Voor een internationaal uittreksel BRP; gebruik daarvoor dit digitale formulier.

 • Let op! u hebt wel een DigiD inlogcode én e-mailadres nodig om een digitale aanvraag te kunnen doen. De gegevens die van u bekend zijn bij de gemeente Weert worden dan al voor-ingevuld op het formulier.

In persoon aanvragen
U kunt een afschrift uit de BRP ook persoonlijk aanvragen bij de afdeling Burgerzaken in de hal van het stadhuis. Voor adresgegevens en de openingstijden, zie adresgegevens & openingstijden.

U kunt uitsluitend terecht op afspraak.

Schriftelijk aanvragen
U kunt schriftelijk een afschrift uit de basis registratie personen aanvragen. Stuur een brief aan de gemeente Weert, t.a.v. afdeling Burgerzaken, Postbus 950, 6000 AZ in Weert. De brief dient ondertekend te zijn door de aanvrager. Ook moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen. Verder moet u ook zorgen voor betaling van de kosten: € 11,30 voor het document en € 0,83 portokosten. Het totaalbedrag van € 12,13 dient overgemaakt te worden op girorekening 197913 ten name van gemeente Weert onder vermelding van "afschrift BRP en naam betrokkene" .

Voorwaarden

U moet als inwoner in de gemeente staan ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) en u moet zich legitimeren.

Meenemen

Mondeling verzoek

Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of Nederlands verblijfsdocument).
Schriftelijk verzoek

Een brief aan het college van burgemeester en wethouders met:

 1. reden van aanvraag
 2. ondertekening door u zelf
 3. kopie van legitimatiebewijs

Machtiging

 1. gemachtigde moet meerderjarig zijn
 2. een brief met toestemming machtiging en reden van verzoek
 3. deze brief moet door beiden zijn ondertekend
 4. geldig legitimatiebewijs van u en gemachtigde

Tips

Geef aan voor welk doel of instantie u het uittreksel nodig heeft. Meestal weet de medewerker van de gemeente dan wel welke gegevens op uw uittreksel moeten staan.

Het is namelijk mogelijk om op een uittreksel ook andere gegevens te vermelden zoals:

 • burgerlijke staat, datum vestiging in de gemeente, etc.
 • een uittreksel BRP waarop alle leden van uw gezin vermeld staan.

Heeft u een uittreksel nodig voor een instantie in het buitenland, dan kunt u een meertalig uittreksel BRP krijgen.

Let op!

U kunt een uittreksel uit de burgerlijke stand alleen verkrijgen bij de gemeente waar de gebeurtenis die moet worden vermeld op het uittreksel (geboorte, overlijden, huwelijk) heeft plaatsgevonden.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over 'Uittreksel, bevolkingsadministratie'? Of wilt u hulp bij het maken van een afspraak of het invullen van een digitaal formulier? Neem dan contact op met de gemeente Weert.

Synoniemen

uittreksel; verklaring; akte; geboorteakte; partnerschapsakte; huwelijksakte; echtscheidingsakte; uittreksel bevolkingsregister; uitreksel; geboorteregister; afschrift; basisadministratie; uittreksel gba; huwelijksverklaring; huwelijksregister; gemeentelijke basisadministratie; burgelijkestand; burgerlijke stand; burgelijke stand; burgerlijkestand;geboorte akte; geboorteakte;

Deel deze pagina

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten