Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Op de website van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is veel algemene informatie te vinden over asielzoekerscentra in Nederland. Ook heeft men een digitale nieuwsbrief, waarvoor u zicht kunt aanmelden. Voor meer informatie zie: 

www.coa.nl
Aanmelden nieuwsbrief