Archeologie

U bevindt zich hier: Home » Wonen en leven » Kunst en cultuur » Archeologie

Archeologie

De gemeenteraad van Weert heeft in de raadsvergadering van 22 september 2010 de beleidsnota archeologie vastgesteld. In die nota wordt een kader aangegeven hoe binnen het gemeentelijk grondgebied van Weert en Nederweert omgegaan moet worden met het archeologisch erfgoed.  

Aanleiding voor het opstellen en vaststellen van de Beleidsnota Archeologische Monumentenzorg is het Europese Verdrag inzake de bescherming van het Archeologisch Erfgoed dat in 1992 door de ministers van Cultuur van aangesloten landen in Europa te Valleta (Malta) is ondertekend. Op 1 september 2007 is het Verdrag van Malta geïmplementeerd in de Monumentenwet 1988.

Al vele decennia hebben de gemeenten Weert en Nederweert aandacht voor het archeologisch erfgoed. De microregio Weert-Nederweert (het zogenoemde Eiland van Weert) behoort tot een van de meest interessante archeologische landschappen van Zuid-Nederland. Het herbergt onder andere het rijksmonument Boshoverheide met het grootste urnenveld van Noordwest Europa (Urnenveldenperiode 1000-400 v. Chr.) en een aaneensluitende bewoningsgeschiedenis van meerdere cultuurhistorische perioden, die goed beschermd zijn door een dikke zogenoemde esdek-laag. Dit gebied is hierdoor van Nationaal belang verklaard. Het Eiland van Weert is door de provincie Limburg in 2008 aangewezen als een van de zes archeologische attentiegebieden in Limburg.
De taak die de gemeenten, als gevolg van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg, hebben op het gebied van bescherming van hun archeologisch erfgoed is vastgelegd in de beleidsnota archeologie en in de daarbij horende archeologische beleidskaart.
In de bestemmingsplannen worden archeologische paragrafen opgenomen als het gemeentelijk instrument en toetsingskader. En in de nieuwe omgevingsvergunning wordt archeologie opgenomen in de cultuurhistorische paragraaf.

Verstoorder betaalt

Uitgangspunt van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is dat het archeologisch bodemarchief zoveel mogelijk in de bodem (in situ) behouden moet worden. Als dit niet mogelijk of wenselijk is, dan is het noodzakelijk dat voorafgaand aan grondverstorende activiteiten (slopen, graven, heien e.d.) wordt vastgesteld of er ter plaatse archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn. Deze waarden zijn weergegeven op de archeologische beleidskaart. Vervolgens moet worden bepaald of deze als gevolg van de voorgenomen grondverstorende activiteiten in het geding komen of verloren zullen gaan. Als dit zo blijkt te zijn, dan is het uitvoeren van nader archeologisch (voor)onderzoek nodig. Daarbij is in de wet bepaald dat “de verstoorder betaalt”. Dit houdt in dat initiatiefnemers voorafgaand aan de grondverstorende activiteiten, door archeologisch vooronderzoek moeten aantonen dat als gevolg van hun handelen geen archeologische waarden ongezien worden vernietigd.

Erfgoedverordening

Tegelijk met de archeologienota is de Erfgoedverordening vastgesteld. Daarin wordt omschreven hoe er met cultuurhistorisch erfgoed en archeologie dient te worden omgegaan in de gebieden waar dit nog niet in het bestemmingsplan is geregeld.

Onderzoeksrichtlijnen

Als er een archeologisch onderzoek uitgevoerd dient te worden, dan hebben de gemeenten Weert en Nederweert daarvoor samen een onderzoekssjabloon laten opstellen. Dit sjabloon en de toelichting kunt u hieronder downloaden.

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten