VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST BEDRIJFSVOERING-INWONERS D.D. 10-09-2014

 

 

De behandeltijden zijn richtinggevend. Deze kunnen in praktijk afwijken!

 

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

Bestanden

 Agenda 10-09-2014

 

 

 

4.

Onderwerp

Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatie-bijeenkomst d.d. 11-06-2014.

 

Bestanden

 Aandachtspunten- en actielijst infobijeenkomst 11-06-2014

 

 

 

5.

Onderwerp

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven.

 

Bestanden

 5 lijst van aan de raad gerichte brieven 04-06 t/m 19-08-2014

 5 lijst brieven waarover het college nog een voorstel moet doen

 

 

 

PRESENTATIES

 

 

 

6.

Onderwerp

Informatie jeugdzorg, WMO- en jeugdverordeningen.

Portefeuillehouder Sterk.

Behandeltijd 19.35 - 21.20 uur.

De raadsleden van Nederweert en Leudal zijn hiervoor ook uitgenodigd.

 

Bestanden

 Informatiebrief jeugdhulp- en Wmo verordeningen

 B&W-besluit inzake Wmo verordening

 Raadsvoorstel inzake Wmo verordening

 Wmo verordening gemeente Weert 2015

 B&W-besluit inzake verordening jeugdhulp

 Raadsvoorstel inzake verordening jeugdhulp

 Verordening jeugdhulp gemeente Weert 2015

 

 

 

7.

Onderwerp

Sport- en beweegbeleid 2.0.

Portefeuillehouder Gabriλls.

Behandeltijd 21.20 – 22.20 uur.

 

Bestanden

 Informatiebrief sport- en beweegbeleid

 B&W-besluit

 Raadsvoorstel

 Nota Sport- en beweegbeleid 2.0

 

 

 

INFORMATIE

 

Ligt niet voor.

 

NOTITIES

 

Ligt niet voor.

 

RONDVRAAG

incl. vragen over TILS-stukken; vragen n.a.v. antwoorden op artikel 40 RvO-brieven en mondelinge mededelingen portefeuillehouders

 

 

 

8.

Onderwerp

Sluiting bijeenkomst.