VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST BEDRIJFSVOERING-INWONERS D.D. 08-10-2014

 

 

De behandeltijden zijn richtinggevend. Deze kunnen in praktijk afwijken!

 

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

Bestanden

¯ Agenda 08-10-2014

 

 

 

4.

Onderwerp

Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatie-bijeenkomst d.d. 10-09-2014.

 

Bestanden

¯ Aandachtspunten- en actielijst infobijeenkomst 10-09-2014

 

 

 

5.

Onderwerp

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven.

 

Bestanden

¯ Lijst van aan de raad gerichte brieven 20-08 t/m 16-09-2014

¯ Lijst brieven waarover het college nog een voorstel moet doen

 

 

 

INFORMATIE

 

 

 

6.

Onderwerp

Veiligheidsoverzicht (2-maandelijks).

Portefeuillehouder Heijmans.

Behandeltijd 19.35 - 19.50 uur

 

Bestanden

¯ Stand van zaken veiligheid Weert

 

 

 

PRESENTATIES

 

 

 

7.

Onderwerp

Scholenprojecten Leuken, Laar-Laarveld en RKEC.

Portefeuillehouder Gabriėls.

Behandeltijd 19.50 – 21.05 uur

 

Bestanden

¯ Informatiebrief scholenproject

 

 

 

NOTITIES

 

Ligt niet voor.

 

RONDVRAAG

incl. vragen over TILS-stukken; vragen n.a.v. antwoorden op artikel 40 RvO-brieven en mondelinge mededelingen portefeuillehouders

 

 

 

8.

Onderwerp

Sluiting bijeenkomst.