VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST BEDRIJFSVOERING-INWONERS D.D. 10-11-2014

 

 

De behandeltijden zijn richtinggevend. Deze kunnen in praktijk afwijken!

 

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

Bestanden

 Agenda 10-11-2014

 

 

 

4.

Onderwerp

Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatie-bijeenkomst d.d. 08-10-2014.

 

Bestanden

 Aandachtspunten- en actielijst infobijeenkomst 08-10-2014

 

 

 

5.

Onderwerp

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven.

 

Bestanden

 Lijst van aan de raad gerichte brieven 17-09 t/m 21-10-2014

 Lijst brieven waarover het college nog een voorstel moet doen

 

INFORMATIE

 

 

 

6.

Onderwerp

Toelichting/ uitleg door de Directeur Veiligheidsregio m.b.t. door de

raad gestelde vragen (onder ander vastgelegd in aangenomen

motie).

Portefeuillehouder Heijmans.

Behandeltijd 19.35 uur – 20.35 uur

 

Bestanden

 Informatie Veiligheidsregio

 Betreffende aangenomen motie

 

 

 

PRESENTATIES

 

 

 

7.

Onderwerp

Voorzieningenplannen stedelijk gebied (A-stuk).

Portefeuillehouder Gabriλls.

Behandeltijd 20.35 uur – 22.05 uur

 

Bestanden

 Informatieformulier voorzieningenplannen

 

 

 

NOTITIES

 

Ligt niet voor.

 

RONDVRAAG

incl. vragen over:

- TILS-stukken (http://www.weert.nl/Ter-Inzage-Liggende-Stukken-(TILS).html);

- vragen artikel 40 RvO-brieven (http://www.weert.nl/Vragen-artikel-40-RVO.html);

- mondelinge mededelingen portefeuillehouders.

 

 

 

8.

Onderwerp

Sluiting bijeenkomst.