VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST BEDRIJFSVOERING-INWONERS D.D. 10-12-2014

 

 

De behandeltijden zijn richtinggevend. Deze kunnen in praktijk afwijken!

 

 

Deze bijeenkomst wordt voorafgegaan door een extra vergadering van de Raadscommissie BV-IW m.b.t. de uitvoeringsregels Wmo vandaar dat de geschatte starttijd van deze informatiebijeenkomst 20.40 uur is.

 

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

Bestanden

 Agenda info BV-IW 10-12-2014

 

 

 

4.

Onderwerp

Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatie-bijeenkomst BV-IW d.d. 10-11-2014.

 

Bestanden

 Aandachtspunten- en actielijst info BV-IW 10-11-2014

 

 

 

5.

Onderwerp

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven.

 

Bestanden

 Lijst van aan de raad gerichte brieven 22-10 t/m 18-11-2014

 Lijst brieven waarover het college nog een voorstel moet doen

 

INFORMATIE

 

 

 

6.

Onderwerp

Toelichting op de netwerkstructuur van SML door de heer Paul Kersten, kwartiermaker SML. (A-stuk)

Portefeuillehouder Heijmans.

Behandeltijd 20.45 uur- 21.45 uur.

 

Bestanden

 Informatieblad

 B&W-besluit

 

 

 

7.

Onderwerp

Veiligheidsoverzicht (2-maandelijks) (Geen A-, B- of C-stuk).

Portefeuillehouder Heijmans.

Behandeltijd 21.45 uur- 22.00 uur.

 

Bestanden

 Veiligheidsoverzicht info BV-IW 10-12-2014

 

 

 

PRESENTATIES

 

 

 

8.

Onderwerp

Verordeningen Participatiewet (A-stuk).

Portefeuillehouder Litjens.

Behandeltijd 22.00 uur- 23.00 uur.

 

Bestanden

 Informatieblad

 B&W-besluit

 

 

 

NOTITIES

 

 

 

9.

Onderwerp

Voortgangsrapportages en totale projectenoverzicht 4e kwartaal

2014 (taakveld BV-IW).

Portefeuillehouder Gabriλls.

Behandeltijd  22.45 uur- 23.00 uur.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 Totale projectenoverzicht 4e kwartaal 2014

 Voortgangsrapportages 4e kwartaal 2014

 

 

 

RONDVRAAG

incl. vragen over:

- TILS-stukken (http://www.weert.nl/Ter-Inzage-Liggende-Stukken-(TILS).html);

- vragen artikel 40 RvO-brieven (http://www.weert.nl/Vragen-artikel-40-RVO.html);

- mondelinge mededelingen portefeuillehouders.

 

 

 

10.

Onderwerp

Sluiting bijeenkomst.