VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST BEDRIJFSVOERING-INWONERS D.D. 04-02-2015

 

 

De behandeltijden zijn richtinggevend. Deze kunnen in praktijk afwijken!

 

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

Bestanden

Agenda info BV-IW 04-02-2015

 

 

 

4.

Onderwerp

Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst .d. 14-01-2015.

 

Bestanden

Aandachtspunten- en actielijst info 14-01-2015

 

 

 

5.

Onderwerp

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven.

 

Bestanden

Lijst van aan de raad gerichte brieven 01-01 t/m 26-01-2015

Lijst brieven waarover het college nog een voorstel moet doen

 

INFORMATIE

 

 

 

6.

Onderwerp

Veiligheidsoverzicht (2-maandelijks) (Geen A-, B- of C-stuk).

Portefeuillehouder Heijmans.

Behandeltijd 19.35 uur- 19.50 uur.

 

Bestanden

Veiligheidsoverzicht info BV-IW 10-12-2014

 

 

 

PRESENTATIES

 

 

 

7.

Onderwerp

Transformatie van het sociaal domein (A-stuk).

Portefeuillehouder Sterk.

Behandeltijd 19.50 uur- 20.50 uur (presentatie zelfregiecentrum 30 minuten, presentatie burgerinitiatieven 10 minuten).

 

Bestanden

Nieuw raadsvoorstel

B&W-besluit

 

 

 

NOTITIES

 

Liggen niet voor.

 

 

 

RONDVRAAG

incl. vragen over:

- TILS-stukken (http://www.weert.nl/Ter-Inzage-Liggende-Stukken-(TILS).html);

- vragen artikel 40 RvO-brieven (http://www.weert.nl/Vragen-artikel-40-RVO.html);

- mondelinge mededelingen portefeuillehouders.

 

 

 

8.

Onderwerp

Sluiting bijeenkomst.