VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST BEDRIJFSVOERING-INWONERS D.D. 10-03-2015

 

 

De behandeltijden zijn richtinggevend. Deze kunnen in praktijk afwijken!

 

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

Bestanden

¯ Agenda info BV-IW 10-03-2015

 

 

 

4.

Onderwerp

Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst .d. 04-02-2015.

 

Bestanden

¯ Aandachtspunten- en actielijst info 04-02-2015

 

 

 

5.

Onderwerp

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven.

 

Bestanden

¯ Lijst van aan de raad gerichte brieven 27-01 t/m 03-03-2015

¯ Lijst brieven waarover het college nog een voorstel moet doen

 

INFORMATIE

 

 

 

Ligt niet voor.

 

 

 

PRESENTATIES

 

 

 

6.

Onderwerp

Kredietvoorstel Kennis- en Expertisecentrum (A-stuk).

Portefeuillehouder Gabriėls.

Behandeltijd  19.35 uur- 20.05 uur (presentatie 15 minuten).

 

Bestanden

¯ Informatieformulier KEC

 

 

 

NOTITIES

 

Liggen niet voor.

 

 

 

RONDVRAAG

 

 

 

7.

Onderwerp

Rondvraag informatieve vragen.

 

 

 

8.

Onderwerp

Sluiting bijeenkomst.