VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST RUIMTE D.D.

10-09-2014

 

 

De behandeltijden zijn richtinggevend. Deze kunnen in praktijk afwijken!

 

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

Bestanden

 Agenda 10-09-2014

 

 

 

4.

Onderwerp

Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatie-bijeenkomst d.d. 11-06-2014.

 

Bestanden

 Aandachtspunten- en actielijst infobijeenkomst 11-06-2014

 

 

 

5.

Onderwerp

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven.

 

Bestanden

 5 lijst van aan de raad gerichte brieven 04-06 t/m 19-08-2014

 5 lijst brieven waarover het college nog een voorstel moet doen

 

 

 

PRESENTATIES

 

 

 

6.

Onderwerp

Belang agribusiness

Portefeuillehouder Van Eersel.

Behandeltijd 19.35 - 20.05 uur.

 

Bestanden

 Informatiebrief belang agribusiness

 

 

 

7.

Onderwerp

Ontwerp POL 2014, ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014

en ontwerp PVVP

Portefeuillehouder Van Eersel.

Behandeltijd 20.05 – 20.50 uur.

 

Bestanden

 Informatiebrief ontwerp POL

 Zienswijze Weert ontwerp POL 2014

 Zienswijze Weert ontwerp omgevingsverordening

 Zienswijze Weert ontwerp PVVP juni 2014

 Zienswijze RMO Noord en Midden Limburg op PVVP 2014

 Bijlage 1 gedetailleerde opmerkingen ontwerp POL 2014

 Bijlage 2A Contouren Kernen-Stedelijk Gebied Weert POL 2014

 Bijlage 2B Opmerkingen Goud-Zilver-Brons Weert POL 2014

 

 

 

8.

Onderwerp

Nieuwbouw stadhuis financieel

Portefeuillehouder Van Eersel.

Behandeltijd 20.50 – 21.20 uur.

 

Bestanden

geen

 

 

 

INFORMATIE

 

Ligt niet voor.

 

NOTITIES

 

 

 

9.

Onderwerp

Bespreken van het plan van aanpak regulier onderhoud

bestemmingsplannen.

Portefeuillehouder Van Eersel.

Behandeltijd: 21.20 – 21.35 uur.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken van het rapport ’Weert, visie op de ontwikkeling van de

structuur van boodschappencentra’.

Portefeuillehouder Van Eersel.

Behandeltijd: 21.35 – 21.50 uur.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 

 

 

11.

Onderwerp

Bepreken van het advies met betrekking tot de monitoring

Regionale Woonvisies Weerterkwartier  2010-2014 en

Midden-Limburg Oost 2010-2014.

Portefeuillehouder Van Eersel.

Behandeltijd: 21.50 – 22.05 uur.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 

 

 

12.

Onderwerp

Rapportage Beekstraatkwartier

Portefeuillehouder Van Eersel.

Behandeltijd: 22.05 – 22.20 uur.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 

 

 

RONDVRAAG

incl. vragen over TILS-stukken; vragen n.a.v. antwoorden op artikel 40 RvO-brieven en mondelinge mededelingen portefeuillehouders

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting bijeenkomst.