VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST RUIMTE D.D. 08-10-2014

 

 

De behandeltijden zijn richtinggevend. Deze kunnen in praktijk afwijken!

 

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

Bestanden

 Agenda 08-10-2014

 

 

 

4.

Onderwerp

Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatie-bijeenkomst d.d. 10-09-2014.

 

Bestanden

 Aandachtspunten- en actielijst infobijeenkomst 10-09-2014

 

 

 

5.

Onderwerp

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven.

 

Bestanden

 Lijst van aan de raad gerichte brieven 20-08 t/m 16-09-2014

 Lijst brieven waarover het college nog een voorstel moet doen

 

 

 

PRESENTATIES

 

 

 

6.

Onderwerp

Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg.

Portefeuillehouder Van Eersel.

Behandeltijd 19.35 - 20.35 uur.

 

Bestanden

 Informatiebrief structuurvisie

 Raadsvoorstel

 B&W-besluit

 Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg

 Kaarten en bijlageboek Structuurvisie

 

 

 

7.

Onderwerp

Eindrapport “Toetsing (actieve) grondbeleid en grondprijsbeleid in de gemeente Weert”.

Portefeuillehouder Van Eersel.

Behandeltijd 20.35-21.35 uur.

 

Bestanden

 Eindrapport Rekenkamer grondbeleid en grondprijsbeleid Weert

 

 

 

8.

Onderwerp

Parkeerinformatie.

Portefeuillehouder Van Eersel.

Behandeltijd 21.35 – 22.20 uur.

 

Bestanden

 Informatiebrief parkeerinformatie

 

 

 

INFORMATIE

 

 

 

9.

Onderwerp

Stand van zaken Lemmers (vast agendapunt; geen stukken).

Portefeuillehouder: Van Eersel.

Behandeltijd: 22.20 – 22.30 uur.

 

Bestanden

geen

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken 11e tussenrapportage Beekstraatkwartier.

Portefeuillehouder: Van Eersel.

Behandeltijd: 22.30 uur – 22.45 uur.

 

Bestanden

 B&W-besluit

 

 

 

NOTITIES

 

Liggen niet voor.

 

RONDVRAAG

incl. vragen over TILS-stukken; vragen n.a.v. antwoorden op artikel 40 RvO-brieven en mondelinge mededelingen portefeuillehouders

 

 

 

11.

Onderwerp

Sluiting bijeenkomst.