VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST RUIMTE D.D. 10-11-2014

 

 

 

De behandeltijden zijn richtinggevend. Deze kunnen in praktijk afwijken!

 

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

Bestanden

¯ Agenda 10-11-2014

 

 

 

4.

Onderwerp

Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatie-bijeenkomst Ruimte d.d. 08-10-2014.

 

Bestanden

¯ Aandachtspunten- en actielijst info Ruimte  08-10-2014

 

 

 

5.

Onderwerp

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven.

 

Bestanden

¯ Lijst van aan de raad gerichte brieven 17-09 t/m 21-10-2014

¯ Lijst brieven waarover het college nog een voorstel moet doen

 

PRESENTATIES

 

 

 

6.

Onderwerp

Vrouwenhof, presentatie plan voor de bouw van 30 woningen op de

zogenaamde Hoevelocatie (door dhr. Wauben van Wauben

Architects) (A-stuk).

Portefeuillehouder Van Eersel.

Behandeltijd 19.35 - 20.05 uur.

 

Bestanden

¯ Informatieformulier Vrouwenhof

 

 

 

7.

Onderwerp

Kennismaking met nieuwe duurzaamheidscoördinator en toelichting

beleidsplan duurzaamheid (door mw. M. van Roij) (A-stuk).

Portefeuillehouder Gabriėls.

Behandeltijd 20.05-20.35 uur.

 

Bestanden

¯ Informatieformulier duurzaamheidscoördinator

 

 

 

8.

Onderwerp

Presentatie plannen nieuwe ontgronding CZW (door CZW) (A-stuk).

Portefeuillehouder Van Eersel.

Behandeltijd 20.35 – 21.20 uur.

 

Bestanden

¯ Informatieformulier CZW

 

 

 

INFORMATIE

 

 

 

9.

Onderwerp

Stand van zaken Lemmers (vast agendapunt; geen stukken).

Portefeuillehouder: Van Eersel.

Behandeltijd: 21.20 – 21.30 uur.

 

 

 

NOTITIES

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken 12e tussenrapportage Beekstraatkwartier.

Portefeuillehouder: Van Eersel.

Behandeltijd: 21.30 uur – 21.45 uur.

 

Bestanden

¯ B&W-besluit

 

 

 

RONDVRAAG

incl. vragen over:

- TILS-stukken (http://www.weert.nl/Ter-Inzage-Liggende-Stukken-(TILS).html);

- vragen artikel 40 RvO-brieven (http://www.weert.nl/Vragen-artikel-40-RVO.html);

- mondelinge mededelingen portefeuillehouders.

 

 

 

11.

Onderwerp

Sluiting bijeenkomst.