VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST RUIMTE D.D. 10-12-2014

 

 

De behandeltijden zijn richtinggevend. Deze kunnen in praktijk afwijken!

 

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

Bestanden

Agenda info Ruimte 10-12-2014

 

 

 

4.

Onderwerp

Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatie-bijeenkomst Ruimte d.d. 10-11-2014.

 

Bestanden

Aandachtspunten- en actielijst info Ruimte 10-11-2014

 

 

 

5.

Onderwerp

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven.

 

Bestanden

Lijst van aan de raad gerichte brieven 22-10 t/m 18-11-2014

Lijst brieven waarover het college nog een voorstel moet doen

 

PRESENTATIES

 

 

 

6.

Onderwerp

Aanpassing kruising Beatrixlaan-Maaseikerweg (geen A-, B- of C

stuk).

Portefeuillehouder Litjens.

Behandeltijd 19.35 uur - 20.05 uur.

 

Bestanden

Informatieblad

 

 

 

7.

Onderwerp

Evaluatie China (geen A-, B- of C-stuk).

Portefeuillehouder Van Eersel.

Behandeltijd 20.35 uur - 21.05 uur.

 

Bestanden

Informatieblad

 

 

 

8.

Onderwerp

Grondprijsbrief 2015 en Nota Grondbeleid 2014 (A-stuk,

raadsvoorstellen bij agenda commissie Ruimte)

Portefeuillehouder Van Eersel.

Behandeltijd 21.05 uur - 21.25 uur.

 

Bestanden

B&W-besluit Grondprijsbrief 2015

Grondprijsbrief 2015

B&W-besluit Nota Grondbeleid 2014

Nota Grondbeleid 2014

 

 

 

 

INFORMATIE

 

 

 

9.

Onderwerp

Stand van zaken Lemmers.

Portefeuillehouder: Van Eersel.

Behandeltijd: 21.25 uur 21.30 uur.

 

 

 

NOTITIES

 

 

 

10.

Onderwerp

Bespreken projectenoverzicht.

Portefeuillehouder: Van Eersel.

Behandeltijd: 21.30 uur 21.50 uur.

 

Bestanden

B&W-besluit

Totale projectenoverzicht 4e kwartaal 2014

Voortgangsrapportages 4e kwartaal 2014

 

 

 

11.

Onderwerp

Bespreken 13e tussenrapportage Beekstraatkwartier.

Portefeuillehouder: Van Eersel.

Behandeltijd: 21.50 uur 22.05 uur.

Na de informatiebijeenkomst: besloten deel.

 

Bestanden

B&W-besluit

 

 

 

RONDVRAAG

incl. vragen over:

- TILS-stukken (http://www.weert.nl/Ter-Inzage-Liggende-Stukken-(TILS).html);

- vragen artikel 40 RvO-brieven (http://www.weert.nl/Vragen-artikel-40-RVO.html);

- mondelinge mededelingen portefeuillehouders.

 

 

 

13.

Onderwerp

Sluiting bijeenkomst.