VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST RUIMTE

D.D. 04-02-2015

 

 

De behandeltijden zijn richtinggevend. Deze kunnen in praktijk afwijken!

 

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

Bestanden

Agenda info Ruimte 04-02-2015

 

 

 

4.

Onderwerp

Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 14-01-2015.

 

Bestanden

Aandachtspunten- en actielijst info 14-01-2015

 

 

 

5.

Onderwerp

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven.

 

Bestanden

Lijst van aan de raad gerichte brieven 01-01 t/m 26-01-2015

Lijst brieven waarover het college nog een voorstel moet doen

 

PRESENTATIES

 

 

 

6.

Onderwerp

Planologische afwijkingsmogelijkheden volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (presentatie door M. Jans, S. van Mensvoort en M. Arts) (geen A-, B- of C-stuk).

Portefeuillehouder: A. van Eersel.

Behandeltijd 19.35 uur 20.05 uur (waarvan 15 minuten presentatie).

 

Bestanden

B&W-besluit

 

 

 

7.

Onderwerp

Uitwerking versterking binnenstad en uitvoering integrale woonvisie

Fatima (presentatie door de heer. T. Hendrix) (geen A-, B- of C-

stuk).

Portefeuillehouder: A. van Eersel.

Behandeltijd 20.05 uur 20.35 uur (waarvan 15 minuten

presentatie).

 

Bestanden

Informatieblad

 

 

 

INFORMATIE

 

 

 

8.

Onderwerp

Bespreken van het collegebesluit d.d. 9 december 2014 inzake het

uitvoeringsprogramma RUD taken 2015 voor gedecentraliseerde

bedrijven.

Portefeuillehouder: A. van Eersel.

Behandeltijd: 20.35 uur 21.05 uur.

 

Bestanden

B&W-besluit

 

 

 

9.

Onderwerp

Stand van zaken Lemmers.

Portefeuillehouder: A. van Eersel.

Behandeltijd: 21.05 uur 21.10 uur.

 

 

 

10.

Onderwerp

Stand van zaken Stationsplein.

Portefeuillehouder: H. Litjens.

Behandeltijd: 21.10 uur 21.25 uur.

 

 

 

NOTITIES

 

Liggen niet voor.

 

 

 

RONDVRAAG incl. vragen over:

- TILS-stukken (http://www.weert.nl/Ter-Inzage-Liggende-Stukken-(TILS).html);

- vragen artikel 40 RvO-brieven (http://www.weert.nl/Vragen-artikel-40-RVO.html);

- mondelinge mededelingen portefeuillehouders.

 

 

 

11.

Onderwerp

Sluiting bijeenkomst.