VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST RUIMTE D.D. 11-03-2015

 

 

De behandeltijden zijn richtinggevend. Deze kunnen in praktijk afwijken!

 

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht (er is spreekrecht aangevraagd door mw. T. de Ruijter over het volgende: een ondernemer uit Weert heeft bij de gemeente Kinrooi een aanvraag gedaan voor de bouw van een geitenhouderij voor 3200 geiten in Molenbeersel. Spreker vreest effect op natuur, milieu en inwoners van Weert).

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

Bestanden

¯ Agenda info Ruimte 10-03-2015

 

 

 

4.

Onderwerp

Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 04-02-2015.

 

Bestanden

¯ Aandachtspunten- en actielijst info Ruimte 04-02-2015

 

 

 

5.

Onderwerp

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven.

 

Bestanden

¯ Lijst van aan de raad gerichte brieven 27-01 t/m 03-03-2015

¯ Lijst brieven waarover het college nog een voorstel moet doen

 

PRESENTATIES

 

 

 

6.

Onderwerp

Landschapsvisie Weert (geen A-, B- of C-stuk).

Portefeuillehouder: G. Gabriėls.

Behandeltijd: 19.45 uur – 20.45 uur.

 

Bestanden

¯ Informatieformulier

 

 

 

7.

Onderwerp

N280 (geen A-, B- of C-stuk).

Portefeuillehouder: H. Litjens.

Behandeltijd: 20.45 uur – 21.15 uur (waarvan 15 minuten

presentatie).

 

Bestanden

¯ Informatieformulier

 

 

 

8.

Onderwerp

Ontwikkeling Weert-West. (geen A-, B- of C-stuk)

Portefeuillehouder: P. Sterk.

Behandeltijd: 21.15 uur – 21.45 uur (waarvan 15 minuten

presentatie).

 

Bestanden

¯ Informatieformulier

 

 

 

9.

Onderwerp

Samenwerken en uitbesteden: deelopdracht ‘Uitvoerende taken in

het openbaar gebied’ (A-stuk).

Portefeuillehouder: H. Litjens.

Behandeltijd: 21.45 uur – 22.30 uur (waarvan 30 minuten

presentatie).

 

Bestanden

¯ Informatieformulier

 

 

 

10.

Onderwerp

Stand van zaken Complex Poort van Limburg (geen A-, B- of C stuk; wordt behandeld in beslotenheid in verband met de financiėle gegevens in relatie tot de positie van de gemeente Weert en ter voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling, artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur).

Portefeuillehouder: A. van Eersel.

Behandeltijd: 22.30 uur – 23.00 uur

 

Bestanden

¯ Informatieformulier

 

 

 

INFORMATIE

 

 

 

11.

Onderwerp

Stand van zaken Lemmers.

Portefeuillehouder: A. van Eersel.

Behandeltijd: 23.00 uur – 23.05 uur.

 

 

 

12.

Onderwerp

Stand van zaken Stationsplein.

Portefeuillehouder: H. Litjens.

Behandeltijd: 23.05 – 23.35 uur.

 

 

 

NOTITIES

 

Liggen niet voor.

 

 

 

RONDVRAAG

 

 

 

13.

Onderwerp

Rondvraag informatieve vragen.

Behandeltijd: 23.35 uur – 00.00 uur.

 

 

 

14.

Onderwerp

Sluiting bijeenkomst.