CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING D.D. 28-03-2013

 

 

Voorzitter

 

Commissiegriffier

 

 

 

Aanwezig de leden

 

Afwezig de leden

 

Plaatsvervangende leden

 

Extra deelnemers

 

 

 

Portefeuillehouders

 

Ambtelijke ondersteuning

 

 

 

Bij het agendapunt vindt u voor zover van toepassing een link naar het voorstel en de bijlagen.

Ook kunt u het geluidsfragment van de behandeling van het desbetreffende agendapunt beluisteren.

 

 

Onderwerp

Opening.

 

 

 

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment opening

 

 

 

 

Onderwerp

Vaststellen van de agenda

 

 

 

 

Bestanden

 Uitnodiging RO 28-03-2013

¯ Geluidsfragment vaststellen agenda

 

 

 

1.

Onderwerp

Bespreken rapport Rekenkamer Weert “Onderzoek naar de Poort van Limburg”

 

 

 

 

Bestanden

 Onderzoek De Poort van Limburg – Eindrapport

¯ Geluidsfragment 1e termijn commissie

¯ Geluidsfragment 1e termijn college

¯ Geluidsfragment 2e termijn commissie

¯ Geluidsfragment 2e termijn college

 

 

 

2.

Onderwerp

Kennisnemen van de 17e tussenrapportage Complex Poort van Limburg.

 

 

 

 

Bestanden

 BenW-besluit met 17e tussenrapportage Poort van Limburg

¯ Geluidsfragment

 

 

 

 

Onderwerp

Schorsing tot 3 april 2013 (?)

 

 

 

 

Bestanden

¯ Geluidsfragment

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van               2013,

 

 

De commissiegriffier,

                                                De voorzitter,

 

 

 

 

 

 M.H.R.W. Wolfs-Corten

                                                 L.C.G. Kusters