VOORLOPIGE AGENDA COMMISSIEVERGADERING BEDRIJFSVOERING-INWONERS

D.D. 23-09-2014

 

 

De behandeltijden zijn richtinggevend. Deze kunnen in praktijk afwijken!

 

 

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

 

 

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

 

2.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

 

3.

Onderwerp

Vaststellen agenda.

 

Bestanden

Agenda 23-09-2014

 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER STERK

 

 

 

4.

Onderwerp

Vaststellen verordening jeugdhulp gemeente Weert 2015.

Behandeltijd: 19.35 20.15 uur

 

Bestanden

B&W-besluit

Raadsvoorstel

Verordening jeugdhulp gemeente Weert 2015

 

 

 

5.

Onderwerp

Vaststellen ingaande 1 januari 2015 de nieuwe Wmo-verordening 2015 en in te trekken de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013.

Behandeltijd: 20.15 21.00 uur

 

Bestanden

B&W-besluit

Raadsvoorstel

Wmo verordening gemeente Weert 2015

 

 

 

6.

Onderwerp

Sluiting bijeenkomst.