CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 15 SEPTEMBER 2015

 

De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via internet (http://www.weertfm.nl/). De beelden kunt u terug zien via de keuze uitzending gemist op http://www.weertfm.nl/.

 

Voorzitter:

A.A.M.M. Heijmans (burgemeester)

Griffier:

P.A.W. Otten (plv. griffier)

 

 

Aanwezig de raadsleden:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), G.J. van Buuren (VVD), J.M. Cardinaal (VVD), H.W.J. Coolen (CDA), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), M.E.H. Geboers (SP), T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Ksters (Weert Lokaal), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), J.H.F. Vossen (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Ycel (Weert Lokaal) en M. Zaboul (PvdA)

 

 

Afwezig de raadsleden:

N.S.J. Linskens MSc (CDA), H. Stals (CDA), F.B.C. Werps (D66) en ing. R.L.A.T. Zincken (VVD)

 

 

Aanwezig de wethouders:

H.A. Litjens (Weert Lokaal), A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabrils (Weert Lokaal)

 

 

Afwezig:

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

 

1.

Onderwerp

Opening.

 

 

De voorzitter opent de vergadering. Berichten van verhindering zijn ontvangen van de heer Werps, de heer Zincken, de heer Stals en mevrouw Linskens.

 

Bestanden 

Geluidsfragment 

 

 

 

2.

Onderwerp

Vaststellen van de agenda.

 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestanden

Agenda 15-09-2015

Geluidsfragment 

 

 

 

3.

Onderwerp

Spreekrecht.

 

 

Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van mevrouw Esser en de heer Stein m.b.t. agendapunt 5.

 

Bestanden

Tekst spreekrecht mevrouw Esser

Tekst spreekrecht de heer Stein namens de omwonenden

Geluidsfragment

Geluidsfragment spreekrecht mevrouw Esser

Geluidsfragment spreekrecht de heer Stein

 

 

 

4.

Onderwerp

Mededelingen.

 

 

Er zijn geen mededelingen.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

5.

Onderwerp

Verzoek om steun te betuigen aan het collegebesluit voor de opvang van asielzoekers in de Van Hornekazerne en de bestuursovereenkomst met COA.

 

Besluitvorming

De motie van de fracties PvdA, DUS Weert, CDA, SP, VVD en WL wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, DUS Weert, CDA, SP, VVD (met uitzondering van de heren Cardinaal en Engelen) en WL (21 stemmen vr) en tegenstemmen van de fracties D66 en VVD (met uitzondering van mevrouw Van Eijk en de heer van Buren) (4 stemmen tegen) aangenomen.

De raad betuigt steun (met uitzondering van de heer Engelen). Stemverklaring van de heer Cardinaal: betuigt bij hoge uitzondering bij deze gelegenheid steun.

 

Bestanden

Links naar persbericht en overige informatie

Kaart locatie AZC

Raadsinformatiebrief 15-09-2015

B&W-besluit 8 september 2015

Brief COA

Bestuursovereenkomst

Motie PvdA-DUS-CDA-SP-VVD-WL opvang asielzoekers

Geluidsfragment voorwoord burgemeester

Geluidsfragment 1e termijn raad indienen motie

Geluidsfragment 1e termijn raad deel 1

Geluidsfragment 1e termijn raad deel 2

Geluidsfragment 1e termijn college

Geluidsfragment 2e termijn raad

Geluidsfragment 2e termijn college

Geluidsfragment besluitvorming

 

 

 

6.

Onderwerp

Sluiting.

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur.

 

Bestanden

Geluidsfragment 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 3 november 2015,

 

 

De Griffier,

De Voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De extra raadsvergadering van 15 september 2015 is in beeld en geluid terug te zien via MLATV uitzending gemist:

 

Klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=2Lbqb1-Lz3Q&feature=youtu.be