Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)

 

t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 29 oktober 2014

 

 

 Nr.

 

B&W-besluit

 

 

Onderwerp en genomen besluit

 969

2 september 2014

 

(BW140902-07)

¯ Kennisnemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2013 van de Stichting Rick.

Besluit:  De jaarrekening en het jaarverslag 2013 van Stichting Rick (Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie) voor kennisgeving aannemen en het definitief subsidie 2013 vaststellen op € 1.308.471,00.

 970

2 september 2014

 

(BW140902-13)

¯ Subsidievaststelling 2013 Stichting Zwembad De IJzeren Man.

Besluit:  1.   Susidie vaststellen op € 452.085,00

2.   Op basis van de in de uitvoerings-overeenkomst vastgelegde grens van de maximale reserve Stichting Zwembad De IJzeren Man verzoeken € 66.429,00 terug te betalen.

3.   De commissie Welzijn informeren via de TILS-lijst.

 971

26 augustus 2014

 

(BW140826-02)

¯ Jaarverslag Erfgoedcluster Weert 2013.

Besluit:  Kennisnemen van het verslag.

 Akkoord + toevoegen financiėle paragraaf.

 972

9 september 2014

 

(BW140909-08)

¯ Evaluatie Winkelopenstelling op zondag.

Besluit:   Evaluatie Winkeltijdenverordening en daarmee samenhangende mogelijkheid tot winkelopenstelling op zondag uitvoeren.

Voorbereiding starten aanpassing Winkeltijdenverordening conform model-verordening Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG).

 973

9 september 2014

 

(BW140909-17)

¯ Motivering deelname competitie Communities in Bloom.

Besluit:  Instemmen met bijgaande antwoordbrief.