Culturele verenigingen, subsidie

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Culturele verenigingen, subsidie

Weert heeft een cultureel klimaat dat voor elke inwoner iets te bieden heeft, permanent in beweging is, met ontwikkelingsruimte voor nieuwe en verrassende initiatieven.
De gemeente subsidieert jaarlijks de culturele verenigingen die hier een bijdrage aan leveren en zich inzetten voor behoud en verbreding van de amateuristische kunstbeoefening.

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt wel de volledige inhoud van de pagina hieronder bekijken, maar het uit- of inklappen van de tekst werkt niet zonder javascript.

Gang van zaken

Verenigingen die zich bezig houden met kunstbeoefening, zonder een persoonlijk materieel gewin te beogen, kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke subsidie. Deze verenigingen zijn onder te verdelen in:

 • harmonieën, fanfares en drumfanfares;
 • drumbands, trommel- en fluitkorpsen;
 • zanggezelschappen;
 • majorettecorpsen;
 • toneelgroepen;
 • schutterijen.

Het bestuur van de vereniging levert de aanvraag voor subsidie in bij het college van burgemeester en wethouders vóór 1 september, voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. De gemeenteraad stelt elk jaar in november de gemeentebegroting vast, voor het daarop volgende jaar. Binnen 8 weken nadat de raad deze begroting heeft vastgesteld, ontvangt de vereniging de beslissing op de subsidieaanvraag. De vereniging heeft de mogelijkheid om binnen 6 weken tegen deze beslissing bezwaar aan te tekenen bij het college van burgemeester en wethouders. Na afloop van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, stelt het college van burgemeester en wethouders de subsidie definitief vast, aan de hand van de gegevens die de vereniging vóór 1 april indient.

Naast structurele subsidie is het ook mogelijk om incidentele subsidie te ontvangen. Incidentele subsidie wordt eenmalig verleend, voor het organiseren van activiteiten die oude of hedendaagse culturele waarden in stand houden en die van algemeen nut zijn voor de inwoners van Weert.

De aanvraag voor een incidentele subsidie levert de vereniging uiterlijk 12 weken vóór de activiteiten in bij het college van burgemeester en wethouders. Binnen 8 weken ontvangt de vereniging de beslissing op de subsidieaanvraag.

Sinds 1 januari 2013 is er een nieuwe subsidieverordening.

Voorwaarden

 • De vereniging / stichting moet door het college van burgemeester en wethouders worden erkend als organisatie, die door het organiseren van activiteiten op het gebied van welzijn het plaatselijk belang dient.

 • De organisatie moet beschikken over rechtspersoonlijkheid of ingeschreven staan in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel.

 • De organisatie moet minimaal 1 jaar bestaan.

 • De organisatie moet bestaan uit een minimum aantal leden (dit varieert tussen de 10-20 leden, afhankelijk van het soort vereniging), waarvan minimaal 75% woonachtig is in Weert.

 • De organisatie moet jaarlijks minimaal 4 activiteiten organiseren.
  Bij de aanvraag voor een incidentele subsidie moet de organisatie de activiteit en het doel van de activiteit duidelijk omschrijven.

Meenemen

Voor de aanvraag is nodig:

 • Statuten en stichtingsakte (eenmalig).

 • Uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel (eenmalig).

 • Overzicht van de bestuurssamenstelling.

 • Activiteitenprogramma.

 • Begroting.

 • Jaarrekening, onderbouwd met betalingsbewijzen.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over 'Culturele verenigingen, subsidie'? Of wilt u hulp bij het maken van een afspraak of het invullen van een digitaal formulier? Neem dan contact op met de gemeente Weert.

Synoniemen

Kunst, subsidie amateurkunstbeoefening; Subsidie instellingen sociaal-cultureel werk; financiële bijdrage aan instellingen voor sociaal-cultureel werk; financiële tegemoetkoming in kosten van sociaal-cultureel werk

Deel deze pagina

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten