Energie besparen en duurzaamheid

U bevindt zich hier: Home » Beleid en plannen » Duurzaamheid » Energie besparen en duurzaamheid

Energie besparen en duurzaamheid

Energiebesparingsbeleid gebouwde omgeving

In september 2013 is landelijk het nieuwe Energieakkoord vastgesteld. Kern van het akkoord is breed gedragen afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. In een brief aan de Kamer (januari 2015) is een actueel overzicht verstrekt over de voortgang van de acties in het kader van het energiebesparingsbeleid in de gebouwde omgeving. Deze brief is onderaan deze pagina te downloaden en gaat onder andere in op Energiebespaarfondsen en de verruiming van het hypothecair krediet voor nul-op-de-meter woningen.

Thermografie in Interregproject See2Do 2016-2018

Logo van Interred.

In Vlaanderen en Nederland gaat een groot deel van de energie verloren bij particuliere woningen. Door het Interreg project See2Do worden woningeigenaren en lokale overheden gestimuleerd, gepromoot en ondersteund bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen om zo een aanzienlijke daling in CO2-uitstoot te realiseren. Voor beide regio’s wordt een opleiding verzorgd voor thermografie op woningniveau en worden woonwijken thermografisch met warmtescans in beeld gebracht. De onderlinge ervaringen met burgeractivatie worden gebundeld en er wordt een tool ontwikkeld voor effectenmonitoring. Inwoners worden geactiveerd tot energiebesparing door het zien van hun energieverliezen en met behulp van energiecoaches. In de winter van 2015-2016 zijn vooruitlopend op het See2Do project in vier woonwijken in Weert van 100 woningen warmtescans gemaakt met een aanbod om een woningscan te laten opstellen.

Energiebesparing particuliere woningeigenaren

De gemeente zet in op de maatregelen zoals weergegeven in onderstaand overzicht. Hierin is onderscheid gemaakt tussen individuele en collectieve maatregelen van eenvoudig (goedkoop) en complex (en duurder). (Klik op link onderaan voor een grotere versie).

Schema energiebesparing voor particulaire huiseigenaren.

Bewustwording
De communicatiestrategie volgend wordt er aandacht besteed aan diverse jaarlijkse groene en duurzame momenten, zie de activiteiten op deze pagina. Daarnaast zijn er tal van groene en duurzame initiatieven, bijvoorbeeld een twee-jaarlijkse duurzaamheidsbeurs, uitgifte van fruitbomen, uitleen van meters om het eigen energieverbruik en verlies te meten, om toe te werken naar een Heerlijk Weert. Zie onze website www.heerlijkweert.nl.

Wijkraden, thermografie
Om het energieverlies van woningen binnen de gemeente in kaart te brengen, worden warmtescans gemaakt van in totaal 3.000 huizen met een lager energielabel (verdeeld over meerdere wijken in Weert en twee winters). Zie ook bovenstaande alinea 'Thermografie in Interreg See2Do'. Aansluitend zijn er informatieavonden met inwoners van de wijken om te bespreken wat men kan doen en welke opties er zijn voor energiebesparende maatregelen. Ook kunnen inwoners warmtescans van de hele woning maken als voorbereiding op een uitgebreid energiebesparingsrapport, een zogenaamde Persoonlijke Energie Planning.

Grootschalige duurzame opwekking
De gemeente Weert inventariseert al haar gemeentelijke daken voor het installeren van zonnepanelen. Subsidie is al toegekend voor zonnepanelen op het stadhuis, de gemeentewerf, zwembad de IJzeren man en sporthal St. Teunis. Daarnaast lopen er een aantal initiatieven voor zonnepanelen op de grond in samenwerking met omwonenden en zonnepanelen boven het bergbezinkbassin aan de Koekoeksweg.

In samenwerking met energie coöperatie WeertEnergie wordt gewerkt aan een collectief zonnepanelenproject. Ook is het mogelijk om 100% duurzame in Nederland opgewekt stroom te ontvangen door lid te worden van WeertEnergie.

(Grootschalige) energieneutrale woonwijken
De weg naar energieneutraal wonen bestaat uit twee stappen. Eén stap is het grondig beperken van het energiegebruik van de woning, bijvoorbeeld door isolatie en het toepassen van energiezuinige apparaten. De tweede stap is om het resterende energiegebruik ter plekke op te wekken.

Het project Warm Wonen Weert is gehonoreerd vanuit de VNG versnellingsaanpak. Binnen dit project wordt toegewerkt naar een energieneutraal Altweerterheide. Behalve thermoscans en het beter isoleren van de woningen komt er een zonneveld en batterijopslag.

Duurzaam bouwloket en coaches
De gemeente Weert is de samenwerking aangegaan met het Duurzaam Bouwloket waar u terecht kunt voor gratis informatie en onafhankelijk energieadvies. Aanvullend kunnen de energiecoaches van WeertEnergie voorzien in persoonlijk energieadvies op maat.

Bedrijvenketen
Aan het Duurzaam Bouwloket zijn diverse lokale bedrijven gelieerd zoals installateurs en isolatiebedrijven.

De Energiecoöperatie WeertEnergie heeft een aantal bedrijven op het gebied van aankoop en installatie van zonneboilers en -panelen bereid gevonden om zich te organiseren in het WeertEnergie OndernemersPlatform (WEOP). WeertEnergie gaat deze samenwerking uitbreiden en een netwerk opzetten van lokale en regionale bedrijven die werkzaam zijn binnen het grote gebied van duurzame energie, zowel op het gebied van opwekking als besparing. Deze nieuwe alliantie krijgt een juridische grondslag in de vorm van een bedrijvencoöperatie onder de naam ABCode.

Downloads

BestandGrootte
 Kamerbrief energiebesparingsbeleid.pdf ({math.round((convert.tofloat(datatable.getvalue(filesystem.getfileinfo(this.field(1)),size))/1024)/1024,2)} mb)
 Duurzaamheid - Energiebesparing Particuliere Woningeigenagen.jpg (0.79 mb)
 Bijeenkomst ervaringsuitwisseling thermografie Maastricht 8 en 9 mei 2017.pdf (0.19 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie de help-pagina.

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten