Energiesubsidies

U bevindt zich hier: Home » Wonen en leven » Subsidies en leningen » Energiesubsidies

Energiesubsidies

Energiesubsidiewijzer

De Energiesubsidiewijzer wijst u de weg om energiebesparing wat aantrekkelijker te maken. Hier vindt u het complete en actuele overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen voor woningeigenaren, woningcorporaties en particuliere verhuurders. U kunt precies zien welke mogelijkheden er in uw situatie zijn om subsidie te ontvangen van bijvoorbeeld de rijksoverheid, de provincie of uw gemeente.

Een uitgebreide subsidiematrix duurzaamheidsleningen van TRIAS en een financieringswijzer energiezuinig (ver)bouwen van Bouwend Nederland zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Ook kunt u door de adviseurs van ons Duurzaam Bouwloket laten checken voor welke subsidies u in aanmerking komt, zie: www.duurzaambouwloket.nl/subsidieregelingen.

 www.energiesubsidiewijzer.nl

Landelijke subsidies

Icoontje voor een lijst-weergave. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)
Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. Deze subsidieregeling staat open voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in verschillende categorieën. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Icoontje voor een lijst-weergave. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Voor kleinere maatregelen kunnen zowel particulieren als zakelijke gebruikers een beroep doen op de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). U kunt een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Icoontje voor een lijst-weergave. Subsidie energiebesparing eigen huis
Vanaf 15 september 2016 kan ongeveer 20 procent van de investering worden teruggevraagd bij het Rijk wanneer er minimaal 2 energiebesparende maatregelen aan de woning worden getroffen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Icoontje voor een lijst-weergave. Landelijke subsidieregeling voor energiemaatregelen sportclubs
Sportverenigingen die maatregelen nemen om hun energieverbruik te verminderen kunnen rekenen op een subsidie van 30% van de investering. Als de vereniging eerst een energieadvies laat maken wordt de subsidie met 500 euro verhoogd. Deze subsidie is beschikbaar voor investeringen boven de 3000 euro. Deze regeling heeft als doel energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. Hier is vaak veel winst op te behalen. De aanvragers kunnen daarom subsidie aanvragen voor tal van maatregelen zoals LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers. Zie voor meer informatie: www.rvo.nl/energiebesparingsportaccommodaties.

Icoontje voor een lijst-weergave. Green Deal Scholen
Om schoolbesturen en gemeenten te ondersteunen bij het verduurzamen van de leer- en werkomgeving hebben de PO-Raad, VO-raad, VNG, de Ministeries van OCW, BZK, I&M en EZ, Ruimte-OK en Klimaatverbond Nederland de Green Deal Scholen ondertekend. Het landelijke uitvoeringsprogramma voorziet activiteiten waarmee schoolbesturen en gemeenten de komende twee jaar ondersteuning krijgen om bestaande schoolgebouwen duurzaam, gezond en betaalbaar te maken. Dat varieert van eenvoudige maatregelen tot (complexere) energieneutrale renovaties van schoolgebouwen, als ook subsidie waarmee schoolbesturen extern advies kunnen inhuren. Zie voor meer informatie: http://www.greendealscholen.nl/ en www.ruimte-ok.nl/thema/green-deal-scholen.

Provinciale subsidies


Icoontje voor een lijst-weergave. Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis
Huiseigenaren en huurders kunnen bij de provincie Limburg een ondersteuning aanvragen bij het treffen van maatregelen voor energiebesparing, duurzame energieopwekking en het verbeteren van de levensloopbestendigheid van hun woning. Ook kosten voor het verwijderen van asbest kunnen worden meefinancierd. Zie de website van de provincie en de pagina Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis.

Icoontje voor een lijst-weergave. Duurzame maatschappelijke organisaties
Schoolbesturen, verenigingen, stichtingen en gemeenten die het beheer voeren over een accommodatie of gemeenschapshuis en energiecoöperaties indien zij een overeenkomst hebben met deze partijen, kunnen een financiële tegemoetkoming in de investeringskosten aanvragen van diverse energiebesparende en/of energieopwekkende maatregelen. Voor meer informatie, zie deze pagina op de website van de Provincie Limburg.

Duurzaamheidsleningen

Behalve de duurzaamheidslening van de provincie, zijn er nog meer leningen gericht op het nemen van energiebesparende maatregelen aan een woning:

Icoontje voor een lijst-weergave. De energiebespaarlening
De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren, zie www.energiebespaarlening.nl. Ook kunt u terecht op de website www.energievergelijk.nl

Icoontje voor een lijst-weergave. Zonnepanelenproject Weert/collectief inkopen zonnepanelen
Zonnenpanelenproject Weert is een initiatief van Zonneplan in samenwerking met Electrabel en koopt collectief per stad zonnepanelen in, zie zonneplan.nl/weert. Het project refereert naar de duurzaamheidslening van de provincie Limburg. Deze lening is niet specifiek gekoppeld aan dit initiatief van Zonneplan. De lening kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor het isoleren van uw woning of voor zonnepanelen die u zelf aanschaft. Op het gebied van zonnepanelen zijn er meerdere collectieve inkoopinitiatieven in de markt. Naast Zonneplan zijn dat bijvoorbeeld:

Downloads

BestandGrootte
 Financieringswijzer energiezuinig (ver)bouwen.pdf (2.08 mb)
 Subsidiematrix Duurzaamheidsregelingen.pdf (0.4 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie de help-pagina.

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten