Informatie voor aanbieders Jeugdhulp en Wmo Midden-Limburg

U bevindt zich hier: Home » Wonen en leven » Vraagwijzer - Decentralisaties sociaal domein - WMO » Informatie voor aanbieders Jeugdhulp en Wmo Midden-Limburg

Informatie voor aanbieders Jeugdhulp en Wmo Midden-Limburg

Calamiteiten in het sociale domein: de niet-acute calamiteit
De Jeugdwet en de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) 2015 legt bij de gemeenten diverse toezichthoudende taken neer. Een ervan is de toezichtsfunctie bij de niet-acute calamiteit.

Wanneer een calamiteit heeft plaatsgevonden moet de gemeente Weert een onderzoek doen (bij Wmo) of laten doen (bij Jeugdhulp; dit doen de samenwerkende inspecties). De aanbieder van Wmo of Jeugdhulp waar de calamiteit plaatsvond, meldt het bij de toezichthouder van de gemeente Weert. Vervolgens wordt de kwaliteit van de geleverde zorg onderzocht. Ook wordt gekeken naar hoe er gehandeld is na afloop van de calamiteit. De afspraken zijn vastgelegd in een protocol. Dit kunt u hier (of onderaan de pagina) downloaden:

 Calamiteiten protocol Wmo en Jeugdhulp (pdf-bestand)

Wat is een calamiteit?
Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp of Wmo en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een jeugdige of een ouder heeft geleid. Daarbij maken we onderscheid in een acute calamiteit en een niet-acute calamiteit. De handelswijze is bij beide verschillend. Bij een acute calamiteit treden de protocollen en werkwijzen van de regionale crisisorganisatie (Veiligheidsregio met de oranje, rode, blauwe en witte kolom) in werking. Bij een niet-acute calamiteit is de gebeurtenis voorbij. Het gaat dus niet om een zwaailicht- en sirenesituatie maar de situatie daarna. Het handelen na een calamiteit moet onderzocht worden en kan leiden tot vervolgstappen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de toezichthouders. Voor Wmo is dit Saskia Doek (s.doek@weert.nl) voor Jeugdhulp is dit Silvie Brouwers (s.brouwers@weert.nl).

Inkoop

De zeven gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) regelen gezamenlijk de inkoop voor hulp en ondersteuning die valt binnen de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op website www.sociaaldomeinmlw.nl staat informatie bedoeld voor bestaande of nieuwe aanbieders gespecialiseerde jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning die actief zijn in Midden-Limburg. Hier vindt u informatie over het inkooptraject voor 2017. Daarnaast zijn de 7 gemeenten bezig met het organiseren van diverse overlegtafels met aanbieders en vertegenwoordigers van cliënten voor de ontwikkeling van beleid en het inzetten van de transformatie (deze is beschreven in de diverse beleidsdocumenten voor Jeugdhulp en Wmo, kunt vinden onder Beleid).

  www.sociaaldomeinmlw.nl

Downloads

BestandGrootte
 Calamiteiten protocol Wmo en Jeugdhulp.pdf (0.25 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie de help-pagina.

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten