Meldingsformulier Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

U bevindt zich hier: Home » Wonen en leven » Vraagwijzer - Decentralisaties sociaal domein - WMO » Meldingsformulier Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Meldingsformulier Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo is meedoen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Uw gemeente voert de Wmo uit. De gemeente probeert passende hulp te bieden aan haar inwoners die het thuis niet meer alleen redden. Daarbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de mensen thuis.

Hulp nodig

Meedoen aan de samenleving vraagt inzet van alle burgers, van uzelf, van uw familieleden en soms ook van vrienden en bekenden. Lukt het u ondanks al die inzet niet om zelf voor uw huishouden te zorgen? Of lukt het u niet om mee te doen in de samenleving? Dan kan de gemeente u daarbij helpen. Als het nodig is kan de gemeente u wijzen op voorzieningen die hiervoor in de gemeente bestaan en waar u gebruik van kunt maken. Als dat in uw geval nog niet genoeg is dan kan de gemeente professionele ondersteuning voor u regelen. Deze professionele ondersteuning noemen we ook wel ‘maatwerkvoorziening’.

Is een maatwerkvoorziening altijd de oplossing?

Of een maatwerkvoorziening nodig is kan niet op voorhand worden bepaald. De gemeente heeft daarvoor meer informatie nodig over de problemen die u ervaart of waar u door gehinderd wordt. Dit kan hinder zijn op het gebied van het huishouden, het gebruik van uw woning, uzelf verplaatsen in en om de woning, het reizen, het ontmoeten van medemensen of welke andere belemmering dan ook. De gemeente kijkt daarom naar uw persoonlijke situatie. In één of meerdere gesprekken worden u hierover een aantal vragen gesteld. Aan de hand van de antwoorden op deze vragen kan bepaald worden wat er nodig is om uw leven te organiseren. Daarnaast zijn, indien dit kan,  één of meer van uw familieleden bij dit gesprek aanwezig.
Ook is het mogelijk om ondersteuning te vragen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit is gratis. Indien u daar gebruik van wilt maken kunt u daarvoor terecht bij Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) of bij De Vraagwijzer. Onderaan deze pagina is ook een folder van het AMW te downloaden.

Wat levert het gesprek op?

Tijdens het gesprek met de gemeente wordt bekeken welke hulp u nodig heeft. Maar er wordt ook bekeken hoe de mensen in uw omgeving u daarbij kunnen helpen. We gaan er steeds meer van uit dat hulp uit uw eigen omgeving meer zin en nut heeft. Wij zijn van mening dat persoonlijke hulp uit uw eigen omgeving meer rekening houdt met uw eigen situatie en dat u er op lange termijn ook langer gebruik van kunt maken.
Het is belangrijk dat mensen zelf hun eigen leven kunnen regelen. Ook is het belangrijk dat mensen elkaar kunnen helpen en er voor elkaar kunnen zijn. We kijken daarom naar de mogelijkheden die u en uw omgeving daarvoor hebben. Blijkt daarna dat u ook hulp nodig heeft van een professionele aanbieder of dat u een hulpmiddel nodig heeft? Dan bekijken we samen welke hulp of welk hulpmiddel hiervoor nodig is. In het ‘keukentafelgesprek' gaat het er dus allereerst om welke hulp u nodig hebt en hoe u dit zelf kunt regelen. Daarna bekijken we of u ‘recht’ heeft op een maatwerkvoorziening.
Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. U krijgt dit verslag om na te lezen.
Heeft u een maatwerkvoorziening nodig? Dan geldt het door u ondertekende verslag van het gesprek of een apart meegezonden aanvraagformulier, meteen ook als een aanvraag voor die voorziening bij de gemeente. Soms zijn er aanvullende onderzoeken nodig. Bijvoorbeeld om vast te stellen of een voorziening niet in strijd is met uw behandelplan. Of om vast te stellen of de voorziening voldoende oplossing biedt voor uw situatie. Hiervoor kan de medewerker van de gemeente een onafhankelijke instantie inschakelen.

Wat u moet weten voordat u een aanmelding doet voor Wmo ondersteuning

Als u gebruik wilt maken van Wmo-voorzieningen dan moet u daarvoor een eigen bijdrage betalen.
Per gezin geldt een maximum aan de eigen bijdrage die voor zorg en voor Wmo-ondersteuning betaald moet worden. De hoogte van de maximum eigen bijdrage per gezin wordt jaarlijks door de Rijksoverheid vastgesteld. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de door u verschuldigde eigen bijdrage. Denk daarom vooraf goed na of u deze eigen bijdrage wel wilt betalen. Op de website www.hetcak.nl kunt u uw maximale eigen bijdrage per periode uitrekenen.
De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van:

  • uw inkomen;
  • uw vermogen;
  • de samenstelling van uw huishouden;
  • uw leeftijd;
  • de kostprijs van de voorziening, en
  • het aantal voorzieningen dat u nodig heeft.

Hoe kunt u zich aanmelden voor de Wmo

Heeft u algemene vragen over de Wmo dan kunt u contact opnemen met De Vraagwijzer (zie de contactgegevens hieronder in het blok 'De Vraagwijzer'). Bij De Vraagwijzer kunt u uw melding voor de Wmo indienen.

U kunt ook zelf een meldingsformulier digitaal invullen via dit digitaal formulier. Voor het invullen van het meldingsformulier via de website van de gemeente Weert heeft u wel een DigiD-code nodig. Heeft u nog geen DigiD-code? Vraag deze dan eerst aan via www.digid.nl

Heeft u vragen over een lopende melding? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van het team Wmo bij de gemeente Weert. Het team Wmo is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur.

 Digitaal Meldingsformulier WMO

De Vraagwijzer

Contactgegevens De Vraagwijzer
Logo van De Vraagwijzer.

De Vraagwijzer maakt u wegwijs in de wereld van regelingen en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen.

 
Icoontje

Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert

Icoontje

Postbus 950, 6000 AZ Weert

Icoontje

(0495) 575 000, vanuit het buitenland: +31 495 575 000

Icoontje
Openingstijden
Dag Balie Telefonisch
bereikbaar
Maandag 09.00 tot 12.30 uur (zonder afspraak) 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag 09.00 tot 12.30 uur (zonder afspraak) 08.30 tot 12.30 uur
Woensdag 09.00 tot 12.30 uur (zonder afspraak)
13.30 tot 16.00 uur (op afspraak)
08.30 tot 12.30 uur
Donderdag 09.00 tot 12.30 uur (zonder afspraak) 08.30 tot 12.30 uur
Vrijdag 09.00 tot 12.30 uur (op afspraak) 08.30 tot 12.30 uur


Een afspraak kunt u digitaal via de website maken, zie deze pagina.

Icoontje vraagwijzer@weert.nl
Icoontje www.devraagwijzer.nl

Downloads

BestandGrootte
 Folder Cliëntondersteuning Algemeen Maatschappelijk Werk.pdf (0.31 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie de help-pagina.

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten