Ontwerp Omgevingsvergunning Sportstraat, Weert

U bevindt zich hier: Home » Beleid en plannen » Ruimtelijke plannen » Omgevingsvergunningen » Ontwerp Omgevingsvergunning Sportstraat, Weert

Ontwerp Omgevingsvergunning Sportstraat, Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 11 juli 2019 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 21 augustus 2019, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, de ontwerp omgevingsvergunning ‘Sportstraat’ met bijbehorend ontwerp besluit en stukken kunnen. worden ingezien. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden.

Ligging plangebied en strekking omgevingsvergunning ‘Sportstraat’

Het plangebied ligt aan de Sportstraat te Weert. De omgevingsvergunning heeft betrekking op het realiseren van 16 sociale huurwoningen.

Raadplegen, indienen zienswijze

De ontwerp omgevingsvergunning ‘Sportstraat’ met bijbehorende stukken, is digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.PBSportstraat-ON01.

Gedurende bovengenoemde periode van terinzagelegging (11 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019) kunnen ten aanzien van de ontwerp omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Bij een zienswijze dient het onderdeel van de ontwerp omgevingsvergunning waarop de zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via tel. (0495) 575 236.

Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.

Vervolgprocedure

Het college van burgemeester en wethouders zal een besluit nemen over het verlenen van de vergunning. De zienswijzen betrekking hebbende op de ontwerp omgevingsvergunning zullen bij de besluitvorming worden betrokken.

Nadat het college van burgemeester en wethouders zijn besluit heeft genomen, zal iedereen die een zienswijze heeft ingediend, daarover schriftelijk worden bericht.

Voorts wordt het besluit algemeen bekend gemaakt via publicatie en kan tegen de omgevingsvergunning, door belanghebbenden beroep worden ingediend bij de Rechtbank Limburg. Om ontvankelijk beroep in te kunnen stellen tegen dit besluit, is het op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht in beginsel van belang dat tijdig een zienswijze tegen de desbetreffende ontwerp omgevingsvergunning is ingediend.

Weert, 10 juli 2019

Ontwerp omgevingsvergunning

BestandGrootte
 Omgevingsvergunning Sportstraat - 01 Ontwerp besluit.pdf 92.63 kB
 Omgevingsvergunning Sportstraat - 02 Aanvraag.pdf 114.73 kB
 Omgevingsvergunning Sportstraat - 03 Ruimtelijke onderbouwing.pdf 1.14 MB
 Omgevingsvergunning Sportstraat - 04 advies geohydrologie.pdf 438.47 kB
 Omgevingsvergunning Sportstraat - 05 Verkennend bodemonderzoek.pdf 5.04 MB
 Omgevingsvergunning Sportstraat - 06 Akoestisch onderzoek.pdf 4.24 MB
 Omgevingsvergunning Sportstraat - 07 Advies Veiligheidsregio.pdf 207.58 kB

Bijlagen

BestandGrootte
 Omgevingsvergunning Sportstraat - Berekening infiltratie.pdf 409.24 kB
 Omgevingsvergunning Sportstraat - Berekening verdunningsfactor.pdf 414.62 kB
 Omgevingsvergunning Sportstraat - Brandgedrag.pdf 539.62 kB
 Omgevingsvergunning Sportstraat - Constructietekeningen.pdf 328.57 kB
 Omgevingsvergunning Sportstraat - EPG berekening hoekwoning.pdf 941.29 kB
 Omgevingsvergunning Sportstraat - EPG berekening hoekwoningen.pdf 3.65 MB
 Omgevingsvergunning Sportstraat - EPG berekening tussenwoning.pdf 941.26 kB
 Omgevingsvergunning Sportstraat - EPG berekening tussenwoningen.pdf 3.65 MB
 Omgevingsvergunning Sportstraat - Funderingsadvies.pdf 1.46 MB
 Omgevingsvergunning Sportstraat - Geluidsisolatie vereisten en oplossingen.pdf 679.37 kB
 Omgevingsvergunning Sportstraat - Geluidsisolatie.pdf 248.37 kB
 Omgevingsvergunning Sportstraat - Leverancier.pdf 625.60 kB
 Omgevingsvergunning Sportstraat - Planning brochure.pdf 9.05 MB
 Omgevingsvergunning Sportstraat - Situatie Sportstraat.pdf 8.24 MB
 Omgevingsvergunning Sportstraat - Statische berekening.pdf 232.43 kB

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie de help-pagina.

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten