Promenade, ontheffing rijden op

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Promenade, ontheffing rijden op

Een deel van de binnenstad is ingericht als wandelgebied. Daarom is dit deel, buiten de laad- en lostijden, afgesloten voor gemotoriseerd en fietsverkeer. Het gaat om het zogenaamde promenadegebied. De elektronisch bedienbare palen voor de afsluiting van het promenadegebied staan aan het begin van de Langstraat, Maasstraat, Oelemarkt, Korenmarkt, Beekstraat, Nieuwe Markt en Stationsstraat. Op de singel en op de Maaspoort is er geen sprake van afsluiting voor verkeer.

Laad- en lostijden zijn:
Maandag 06.00 uur - 12.00 uur en 18.00 - 19.00 uur
Dinsdag 06.00 uur - 12.00 uur en 18.00 - 19.00 uur
Woensdag 06.00 uur - 12.00 uur en 18.00 - 19.00 uur
Donderdag 06.00 uur - 12.00 uur en 21.00 - 22.00 uur
Vrijdag 06.00 uur - 12.00 uur en 18.00 - 19.00 uur
Zaterdag 06.00 uur - 10.00 uur en 17.00 - 18.00 uur
Zondag: afgesloten voor verkeer

Voor het vrachtverkeer dat over de promenade rijdt, geldt een maximale lengte van 11 meter en een maximaal gewicht van 15 ton.

Kosten

Ontheffing bewoners en ondernemers voor 5 jaar: € 63,30.
Ontheffing voor verhuizingen voor maximaal 14 dagen: € 27,70.

Uw browser ondersteunt geen javascript, of javascript staat in uw browser uitgeschakeld. U kunt wel de volledige inhoud van de pagina hieronder bekijken, maar het uit- of inklappen van de tekst werkt niet zonder javascript.

Gang van zaken

Het rijden over de winkelstraten is buiten de laad- en lostijden alleen toegestaan voor ontheffingshouders. Om hiervoor in aanmerking te komen gelden een aantal criteria (zie voorwaarden). Wilt u deze ontheffing aanvragen? Dat kan online via de link hierboven in het blok 'online aanvragen'.

In de ontheffing staat vervolgens aangegeven binnen welke tijden en/of voor welke dagen de ontheffing geldt.

Voorwaarden

Categorieën die voor ontheffing in aanmerking komen:

Nood- en hulpdiensten
Politie, brandweer en ambulance.

Bewoners
Bewoners die zelf beschikken over een stallingsmogelijkheid. De ontheffing geldt niet tijdens de weekmarkt op zaterdag. Hoeveel ontheffingen u kunt krijgen is afhankelijk van het aantal stallingsplaatsen dat u heeft, hierbij wordt dus niet gekeken naar het aantal personen dat van de(zelfde) stallingsplaats gebruik maakt. Als beperkende voorwaarde geldt dat wanneer de promenade met fysieke middelen is afgesloten tijdens de winkelopeningstijden, slechts eenmaal per dag mag worden opgereden en tweemaal per dag mag worden afgereden.

Ondernemers/instellingen
Alleen in geval van stallingsmogelijkheid is ontheffing mogelijk. De ontheffing geldt niet tijdens de weekmarkt op zaterdag. Ook hier geldt dat het aantal ontheffingen dat u kunt krijgen afhankelijk is van het aantal stallingsplaatsen dat u heeft. Hierbij wordt dus niet gekeken naar het aantal personen dat van de(zelfde) stallingsplaats gebruik maakt. Als beperkende voorwaarde geldt ook hier dat wanneer de promenade met fysieke middelen is afgesloten tijdens de winkelopeningstijden, slechts eenmaal per dag mag worden opgereden en tweemaal per dag mag worden afgereden. Voor bezoekers van de opvangprojecten van De Roos worden ontheffingen verstrekt op medische indicatie.

Bepaalde bedrijven
In geval van vervoer van waren die kunnen bederven (bijvoorbeeld van slagers) of producten die weersgevoelig zijn (bijvoorbeeld bloemen), is ontheffing mogelijk voor een beperkte tijdsperiode per dag.

Mensen met een beperking
Ontheffingen zijn mogelijk, eventueel ook als de promenade fysiek is afgesloten. Voorwaarde hiervoor is een medische indicatie.

Bouw-, installatie- en reparatieverkeer
Het berijden van de promenade voor laden en lossen wordt beperkt tot de ochtenduren. Er wordt geen ontheffing verleend voor de tijden dat de promenade fysiek is afgesloten. Storingen/calamiteiten voor installatiereparatie worden zoveel mogelijk beperkt tot de ochtenduren. Daar buiten kan dit alleen na toestemming via spreek- en luisterapparatuur bij de elektronische afsluitpaal op de Markt en de Nieuwe Markt.

Verhuizers
In geval van verhuizingen kan een ontheffing worden verleend na sluitingstijd van de winkels en op zondagen (niet zijnde koopzondag of tijdens evenementen in de binnenstad).

Overig incidenteel vervoer
Wanneer de promenade niet fysiek is afgesloten, hebben taxi's toestemming om op de promenade te mogen rijden.

Trouw-, doop- en begrafenisplechtigheden in St. Martinuskerk
Voor trouw-, doop- en begrafenisplechtigheden kunnen het kerkbestuur en de regionale begrafenisondernemers de elektronische afsluitpaal op de Markt openen. Tijdens deze diensten en de benodigde tijd ervoor en erna kunnen (volg)auto's voor directe familie voor de kerk parkeren. Hierbij geldt een maximum van 5 volgauto's bij begrafenissen en maximaal 5 auto's bij trouw- en doopplechtigheden. Ook geldt hierbij een beperking van een half uur voor de dienst tot een kwartier na de dienst. Die mogelijkheid bestaat er ook voor mensen met een beperking. Voorwaarde hierbij is een medische indicatie. Van de ontheffing kan gebruik gemaakt worden tijdens de kerkdiensten op zaterdag en op zon- en feestdagen.

Heeft u vragen of hulp nodig?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over 'Promenade, ontheffing rijden op'? Of wilt u hulp bij het maken van een afspraak of het invullen van een digitaal formulier? Neem dan contact op met de gemeente Weert.

Synoniemen

Deel deze pagina

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten