Vraagwijzer - Decentralisaties sociaal domein - WMO

U bevindt zich hier: Home » Wonen en leven » Vraagwijzer - Decentralisaties sociaal domein - WMO

Vraagwijzer - Decentralisaties sociaal domein - WMO

Handen houden bord in de lucht met tekst: Eigen kracht, samen aanpakken

 Informatie voor aanbieders Jeugdhulp & Wmo Midden-Limburg

Sinds 2015 is er veel veranderd in het sociaal domein. Met de drie decentralisaties zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning en dienstverlening aan een grotere groep inwoners. Het kabinet geeft de gemeenten daarbij veel beleidsvrijheid. Met de decentralisaties worden echter ook extra bezuinigingen gerealiseerd.

“Eén gezin, één plan, één regisseur” is het uitgangspunt van de drie decentralisaties in het sociaal domein. Veranderingen in de jeugdhulpverlening, de overheveling van onderdelen uit de algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) naar de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet vragen vanaf 2015 om flinke aanpassingen in het gemeentelijke beleid.

Drie decentralisaties

Icoontje voor een lijst-weergave. Van jeugdzorg naar jeugdhulp -> De jeugdzorg in Nederland is over vele lagen georganiseerd en er zijn veel instanties bij betrokken. Vanaf 2015 staat het hele gezin centraal; 1Gezin1Plan. Het Centrum voor Jeugd en Gezin krijgt een belangrijke plek in de plannen.

Icoontje voor een lijst-weergave. Van AWBZ naar Wmo -> Alleen de intensieve langdurige zorg wordt betaald vanuit de zorgverzekering. De lichtere vormen van ondersteuning en begeleiding lopen voortaan via de gemeenten; via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Icoontje voor een lijst-weergave. Meedoen naar vermogen -> De Participatiewet gaat de Wajong, de Sociale Werkvoorziening en de Bijstandswet vervangen (alleen de huidige Wajongers blijven binnen de doelgroep van het UWV vallen). Het doel is dat zoveel mogelijk mensen actief deelnemen aan de samenleving: Ook mensen die, om welke reden dan ook, moeilijk aan een baan kunnen komen of aangepast werk nodig hebben.

Daarnaast speelt een grootschalige stelselwijziging: de invoering van passend onderwijs waarbij scholen een zorgplicht krijgen. Afstemming tussen onderwijs en gemeenten wordt als gevolg hiervan steeds belangrijker.

Zie voor meer informatie deze pagina's:

 De Vraagwijzer

 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 Meldingsformulier Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 Mantelzorg

 Doelgroepenvervoer

 Informatie voor aanbieders Jeugdhulp en Wmo Midden-Limburg

 Jeugdhulp en Centrum voor Jeugd en Gezin

 Werk en Inkomen (Participatiewet)

 Website Rijksoverheid.nl - Decentralisaties

 Sociale kaart Weert, Nederweert en Leudal

 

Informatie Jeugdhulp en Wmo Midden-Limburg

In Midden-Limburg wordt regionaal samengewerkt op het gebied van de inkoop voor hulp en ondersteuning die valt binnen de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Via www.sociaaldomeinMLW.nl is meer informatie beschikbaar over het inkooptraject voor bestaande of nieuwe aanbieders gespecialiseerde jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning die actief zijn in Midden-Limburg. Naast de gezamenlijke inkoop zijn de samenwerkende gemeenten bezig met het organiseren van diverse overlegtafels met aanbieders en vertegenwoordigers van cliënten voor de ontwikkeling van beleid en het inzetten van de transformatie.
Onderaan deze pagina zijn overzichten te downloaden van de gecontracteerde aanbieders.

Communicatie

De gemeenten worden dus verantwoordelijk voor de uitvoering van alle wettelijke taken rond jeugd, werk en zorg. In deze regio pakken de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert die opdracht samen op. Naast deze gemeenten zijn er veel partijen betrokken bij de decentralisaties in het sociale domein; denk hierbij aan Rijksoverheid, zorginstellingen, huisartsen, onderwijs, cliënten en burgers. Communicatie vindt voortdurend plaats, zowel intern als extern om de betrokkenen op het juiste moment te informeren en inspireren. In februari 2014 gaven de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert gezamenlijk de folder ‘Verder bouwen aan een betrokken samenleving’ uit. Deze folder is hieronder te downloaden.

De Vraagwijzer

Contactgegevens De Vraagwijzer
Logo van De Vraagwijzer.

De Vraagwijzer maakt u wegwijs in de wereld van regelingen en voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen.

 
Icoontje

Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert

Icoontje

Postbus 950, 6000 AZ Weert

Icoontje

(0495) 575 000, vanuit het buitenland: +31 495 575 000

Icoontje
Openingstijden
Dag Balie Telefonisch
bereikbaar
Maandag 09.00 tot 12.30 uur (zonder afspraak) 08.30 tot 12.30 uur
Dinsdag 09.00 tot 12.30 uur (zonder afspraak) 08.30 tot 12.30 uur
Woensdag 09.00 tot 12.30 uur (zonder afspraak)
13.30 tot 16.00 uur (op afspraak)
08.30 tot 12.30 uur
Donderdag 09.00 tot 12.30 uur (zonder afspraak) 08.30 tot 12.30 uur
Vrijdag 09.00 tot 12.30 uur (op afspraak) 08.30 tot 12.30 uur


Een afspraak kunt u digitaal via de website maken, zie deze pagina.

Icoontje vraagwijzer@weert.nl
Icoontje www.devraagwijzer.nl

Hierboven wordt een Youtube-video getoond. U kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.

Deel deze pagina

Zoeken

 Deze zoekmachine maakt gebruik van Javascript. Uw browser ondersteunt dit niet, of javascript staat uitgeschakeld.

Deze site gebruikt 'cookies'.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk en worden gebruikt om de website goed te laten functioneren. Voorbeelden zijn cookies voor de zoekmachine of een inlog-scherm voor redacteuren van de website.
Cookies voor extra functionaliteit
Deze cookies worden gebruikt bij extra functionaliteit. Bijvoorbeeld voor het afspelen van videofilmpjes (Youtube), het tonen van Twitter-berichten.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om anoniem statistische gegevens over het gebruik van de site te kunnen meten. Bijvoorbeeld welke pagina's er worden bekeken. Deze gegevens worden gebruikt om de site verder te verbeteren.
Meer info / uitzetten