Aangepast vergaderschema raad gemeente Weert (vervolg)

(bericht van de gemeenteraad)

4-5-2020

De raadzaal in het stadhuis van Weert.

De raadzaal in het stadhuis van Weert.

Vanwege het coronavirus is ook het vergaderschema van de gemeenteraad anders. Eerder deelde de gemeenteraad al aanpassingen in het vergaderschema tot eind april 2020. Dit bericht is het vervolg daarvan, met de aanpassingen van het vergaderschema tot eind mei 2020, door de agendacommissie.

Raadsvergadering

Afgelopen woensdag (29 april) kon de digitale raadsvergadering niet worden gestart vanwege technische problemen. Deze digitale raadsvergadering wordt ingehaald op woensdagavond 6 mei, om 19.30 uur.

Voor de agenda en om deze vergadering digitaal via de livestream bij te wonen gaat u naar gemeenteraad.weert.nl

Degenen die in dat geval gebruik willen maken van het spreekrecht kunnen zich uiterlijk 24 uur vóór de vergadering melden bij de griffie om af te spreken wat de beste handelwijze is (via griffie@weert.nl).

Informatiebijeenkomsten

De informatiebijeenkomst van 7 mei over de fietsbrug Laarveld-Molenakker en de herinrichting van het stadspark vindt ook digitaal plaats. Deze kunt u via een livestream bijwonen op de website van de gemeenteraad.

Ook op 28 mei is er een digitale informatiebijeenkomst. Deze is ook bij te wonen via een livestream op de website van de gemeenteraad.

Raadscommissies

De raadscommissies van 12, 13 en 14 mei worden verplaatst naar 18, 19 en 20 mei. Deze vinden niet plaats in het stadhuis, maar digitaal. De vergadering kan thuis worden gevolgd via de livestream op de website van de gemeenteraad. Ook hierbij geldt dat degenen die gebruik willen maken van het spreekrecht zich tijdig kunnen melden bij de griffie (via griffie@weert.nl).

Overige vergaderingen

De raadsvergadering van 8 juli wordt verplaatst naar 14 en 15 juli. Het is nu nog niet bekend of deze digitaal of fysiek in het stadhuis wordt gehouden. Voorafgaand vindt de commissievergadering Ruimte & Economie plaats, op twee avonden. De vergaderdata voor deze vergadering worden op een later moment vastgesteld.

Eind mei beslist de agendacommissie weer of en hoe de overige geplande vergaderingen vanaf juni plaatsvinden.