Aanpak huiselijk geweld

Geweld in de privé-sfeer is de omvangrijkste geweldsvorm in onze samenleving. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis). Huiselijk geweld komt voor in alle sociaal economische klassen en binnen alle culturen in de Nederlandse samenleving. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn in de meeste gevallen vrouwen en kinderen, maar het treft ook mannen, ouders en ouderen.
 
Tot op heden kan de omvang van huiselijk geweld in Nederland alleen worden bepaald op basis van politieregistraties. Niet alle gevallen van huiselijk geweld zullen echter in de politieregistraties zijn opgenomen. De werkelijke omvang zal hoger zijn, waardoor sprake is van een verborgen populatie. Dit is het gevolg van onderrapportage, het niet melden van (alle incidenten van) huiselijk geweld. Naar schatting wordt 10-12% van het huiselijk geweld gemeld bij de politie. De daadwerkelijke omvang van huiselijk geweld is dus vele malen groter.
De aanpak van huiselijk geweld is complex. De gemeente voert de regie, en werkt daarbij nauw samen met politie, openbaar ministerie, Veilig Thuis en hulpverleningsorganisaties.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een regionale organisatie waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.
 www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Huisverbod

Per 1 januari 2009 is de Wet Tijdelijk Huisverbod in werking getreden. Het huisverbod is bedoeld om huiselijk geweld verder terug te dringen. Het huisverbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning nier meer in mag en in die periode geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen. De maatregel biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen. Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan.

Meer informatie?

Maakt u zich zorgen om een ander? Lees hier meer:

Hierboven wordt een Youtube-video getoond. U kunt deze video ook via de website van Youtube bekijken.

VOICE-OVER: Je zorgen maken om een ander is niet fijn.
Helemaal niet als die zorgen gaan over huiselijk geweld.
 
Gelukkig is er altijd iets dat je kunt doen...
...zoals contact opnemen met Veilig Thuis...
...een gratis hulplijn waar je je zorgen kunt delen.
Zij geven advies over wat jij zelf kunt doen...
...en helpen eventueel bij het doen van een melding.
 
Hoe bellen met Veilig Thuis gaat, laten we je zien in vier stappen.
 
1: Je belt gratis 0800-2000 en krijgt een medewerker van Veilig Thuis aan de lijn.
Deze luistert naar je verhaal...
...en stelt vragen over de situatie waar je je zorgen om maakt.
 
2: De medewerker kijkt samen met jou of er iets is wat jij zelf kunt doen.
Zo kun je praten met degene om wie je je zorgen maakt...
...of andere omstanders aanspreken.
Misschien is een buurvrouw, vriend of andere bekende ook iets opgevallen.
Als je je zorgen met hen deelt, kom je er samen achter of er iets aan de hand is.
 
3: Kom je niet verder, dan kan Veilig Thuis misschien wel iets doen.
Samen bepalen jullie of je een officiële melding maakt van jouw vermoedens.
Dit kan eventueel anoniem.
 
4: Veilig Thuis vertelt je wat er met jouw melding gebeurt...
...en zorgt dat de persoon of het gezin geholpen wordt.
 
[RUSTIGE MUZIEK]
 
Geweld hoort nergens thuis.
Wil je weten wat je nog meer kunt doen bij vermoedens van huiselijk geweld?
Kijk op: ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten