Aanvalsplan armoede

Armoede neemt toe in Nederland. In Weert is deze tendens helaas niet anders. Ook in Weert zijn er regelmatig signalen waaruit dit blijkt en zijn er steeds meer schrijnende situaties. Reden om te komen met een aanpak om armoede te voorkomen èn actief ondersteuning en hulp te bieden. Een aanpak die aansluit bij datgene wat in Weert leeft en speelt.

Aanvalsplan Armoede

Om armoede onder de inwoners structureel terug te dringen, is het Aanvalsplan armoede opgesteld. Samen met inwoners, professionele instanties en buurgemeenten worden nieuw initiatieven opgestart. Armoede wordt vanuit 4 invalshoeken bestreden. Gezinnen met kinderen hebben prioriteit.

De 4 invalshoeken zijn:

  • Preventie. Met deze initiatieven wil de gemeente Weert voorkomen dat mensen in armoede komen.
  • Actieve armoedebestrijding. Met deze initiatieven worden mensen geholpen hun armoede te verminderen.
  • Verborgen armoede ontdekken. Om mensen in armoede te kunnen helpen, is het van belang om te weten wie deze mensen zijn. Met de inzet van partners kunnen meer mensen in armoede bereikt worden.
  • Inwoners staan er niet alleen voor. Met deze initiatieven worden mensen in armoede geholpen weer mee te doen met de samenleving.

Initiatieven 2020

In 2020 zet de gemeente initiatieven voort die in 2018 en 2019 zijn opgestart, zoals een publiekscampagne. Met deze campagne wil de gemeente mensen op te roepen om op tijd hulp te vragen, zodat ze niet in armoede of grotere problemen terecht komen.

Ook is het Kindpakket gemaakt: een bundeling van initiatieven en regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Als ouder, verzorger of hulpinstantie kunt u deze regeling(en) aanvragen voor kinderen, die wonen in de gemeente Weert.

Daarnaast gaan er weer een aantal nieuwe initiatieven van start. Zo wordt er na een succesvolle proef in 2019 een vervolg gegeven aan De VoorzieningenWijzer. De VoorzieningenWijzer helpt huishoudens besparen op vaste lasten. Bijvoorbeeld door beter gebruik te maken van regelingen en toeslagen waar je recht op hebt. Ook SUN Weert start in 2020: een loket waar mensen in acute financiële nood snel hulp kunnen krijgen. Daarnaast gaat de gemeente op advies van leerlingen van Gilde Opleidingen aan de slag met een vernieuwde voorlichting aan jongeren. Jongeren die bijna 18 worden krijgen een verjaardagskaart thuis gestuurd met informatie over wat er verandert als ze 18 jaar worden en waar ze goede informatie kunnen vinden. Ook start Punt Welzijn met een project waar wordt gekeken hoe jongeren via sociale media door andere jongeren kunnen worden voorgelicht over geldzaken.

In 2020 gaat de gemeente ook aan de slag met de plannen voor 2021 tot en met 2024. De initiatieven uit het Aanvalsplan armoede worden geëvalueerd met alle partners en met inwoners. Er wordt gekeken welke initiatieven echt werken en dus een vervolg moeten krijgen. Daarnaast wordt er gekeken wat er nog mist en waar dus nog nieuwe acties nodig zijn.

Het jaarplan 2020 kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Jaarverslagen 2018 & 2019

Eind 2017 heeft de gemeenteraad unaniem het Aanvalsplan armoede 2018-2020 aangenomen. In 2018 is het Aanvalsplan armoede van start gegaan. In het jaarverslag 2018 en het jaarverslag 2019 is te lezen welke initiatieven in 2018 en 2019 zijn ontwikkeld, voorbereid en/of uitgevoerd.

Downloads

Jaarplan 2020 armoedebestrijding (pdf-bestand)
Armoedebeleid Jaarverslag 2019 (pdf-bestand)
Jaarplan 2019 armoedebestrijding (pdf-bestand)
Armoedebeleid Jaarverslag 2018 (pdf-bestand) 
Jaarplan 2018 armoedebestrijding (pdf-bestand)
 Aanvalsplan armoede (pdf-bestand)
Aanvalsplan armoede bijlagenboek deel 1 (pdf-bestand)
Aanvalsplan armoede bijlagenboek deel 2 (pdf-bestand)  

 Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.