Aanvalsplan armoede

Armoede neemt toe in Nederland. In Weert is deze tendens helaas niet anders. Ook in Weert zijn er regelmatig signalen waaruit dit blijkt en zijn er steeds meer schrijnende situaties. Reden om te komen met een aanpak om armoede te voorkomen èn actief ondersteuning en hulp te bieden. Een aanpak die aansluit bij datgene wat in Weert leeft en speelt.

Aanvalsplan Armoede

Om armoede onder de inwoners structureel terug te dringen, is het Aanvalsplan armoede opgesteld. Samen met inwoners, professionele instanties en buurgemeenten worden nieuw initiatieven opgestart. Armoede wordt vanuit 4 invalshoeken bestreden. Gezinnen met kinderen hebben prioriteit.

De 4 invalshoeken zijn:

  • Preventie. Met deze initiatieven wil de gemeente Weert voorkomen dat mensen in armoede komen.
  • Actieve armoedebestrijding. Met deze initiatieven worden mensen geholpen hun armoede te verminderen.
  • Verborgen armoede ontdekken. Om mensen in armoede te kunnen helpen, is het van belang om te weten wie deze mensen zijn. Met de inzet van partners kunnen meer mensen in armoede bereikt worden.
  • Inwoners staan er niet alleen voor. Met deze initiatieven worden mensen in armoede geholpen weer mee te doen met de samenleving.

Initiatieven 2019

In 2019 zet de gemeente initiatieven voort die in 2018 zijn opgestart, zoals het project Speaking Minds. Bij Speaking Minds kunnen jongeren meedenken en invloed hebben op de bestrijding van armoede onder jeugd. Dit jaar komen er ook een aantal nieuwe initiatieven bij.

Eén van de nieuwe initiatieven is een publiekscampagne. Met deze campagne wil de gemeente mensen in armoede bereiken. Doordat op armoede vaak een taboe rust, zijn lang niet alle mensen die in armoede leven bekend bij instanties. Mensen in armoede schamen zich vaak en durven dan niet om hulp te vragen. Dit terwijl ze vaak wel weten dat er hulp is. Daarnaast laat de campagne zien dat armoede iedereen kan overkomen. We willen het gesprek over armoede hiermee op gang brengen.

Andere nieuwe initiatieven zijn bijvoorbeeld een uitbreiding van naschoolse activiteiten voor alle kinderen en een lokaal noodhulploket. Met de uitbreiding wil de gemeente bereiken dat alle kinderen mee kunnen doen met bestaande en nieuwe naschoolse activiteiten. De gemeente is ook aan het kijken of er een lokaal noodhulploket opgezet kan worden. Dit noodhulploket moet ervoor zorgen dat mensen in nood snel geholpen kunnen worden.

Dit jaar is het Kindpakket gemaakt, een bundeling van initiatieven en regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Als ouder, verzorger of hulpinstantie kunt u deze regeling(en) aanvragen voor kinderen, die wonen in de gemeente Weert.

Het jaarplan 2019 kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Jaarverslag 2018

Eind 2017 heeft de gemeenteraad unaniem het Aanvalsplan armoede 2018-2020 aangenomen. In 2018 is het Aanvalsplan armoede van start gegaan. In het jaarverslag 2018 (zie hieronder) is te lezen welke initiatieven in 2018 zijn ontwikkeld, voorbereid en/of uitgevoerd.

Downloads

Jaarplan 2019 armoedebestrijding (pdf-bestand)
Armoedebeleid Jaarverslag 2018 (pdf-bestand) 
Jaarplan 2018 armoedebestrijding (pdf-bestand)
 Aanvalsplan armoede (pdf-bestand)
Aanvalsplan armoede bijlagenboek deel 1 (pdf-bestand)
Aanvalsplan armoede bijlagenboek deel 2 (pdf-bestand)  

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.