Lees voor ?

Aanvragen energietoeslag voor mensen met een kleine beurs nu mogelijk

25-4-2022
Foto van een gasfornuis.

Foto van een gasfornuis.

Het kabinet heeft vanwege de stijgende energieprijzen besloten eenmalig € 800,- te geven aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Dit om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Bijstandsgerechtigden en andere inwoners met een inkomen tot 120% die bekend zijn bij de gemeente hebben deze eenmalige uitkering automatisch ontvangen. Andere inwoners die denken dat ze hier recht op hebben, kunnen een aanvraag doen via weert.nl/energietoeslag.

Automatische betaling

Bijstandsgerechtigden en andere inwoners met een inkomen tot 120% die bekend zijn bij de gemeente hebben de energietoeslag automatisch ontvangen. Het gaat om inwoners met een bijstandsuitkering, Bbz-, IOAW- of IOAZ-uitkering en inwoners die in de periode van 1 januari tot en met 1 april 2022 periodieke of incidentele bijzondere bijstand hebben ontvangen.

Wethouder Van den Heuvel

“De stijgende energiekosten raken iedereen, maar vooral onze inwoners met een kleine beurs. De extra rekeningen kunnen voor veel stress en onrust zorgen. Ondanks dat het voor velen nog niet voldoende is in een tijd waarin alle prijzen stijgen, is het goed dat het kabinet geld beschikbaar heeft gesteld. Nu er enige duidelijkheid is gegeven over de regeling, gaan we ook snel over tot het betalen van de toeslag.”

Wethouder Martijn van den Heuvel

Geen brief ontvangen, maar wel een laag inkomen?

Ontvangt u geen uitkering van de gemeente Weert, maar heeft u wel een laag inkomen? Dan moet u zelf een aanvraag indienen via weert.nl/energietoeslag.

Waarom is er een energietoeslag?

De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het Rijk verlaagt de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen is er daarnaast nog de eenmalige energietoeslag.

Inkomensgrenzen tot 120%

Inkomensgrenzen netto per maand (exclusief vakantietoeslag):

 
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande (ouder) € 1.245,- € 1.383,-
Samenwonend / gehuwd € 1.778,- € 1.872,-

 Voor meer informatie over de energietoeslag, zie: weert.nl/energietoeslag

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten