Lees voor ?

Actualisatie beleid sportaccommodaties

Zaalvoetballers in een sporthal.

Zaalvoetballers in een sporthal.

De gemeente Weert beschikt over een breed pakket aan binnen- en buitensportaccommodaties. Hiermee bieden we scholen, sportverenigingen en sportgroepen de ruimte om sportactiviteiten uit te voeren. De vraag van de huurders verandert in de loop der tijd. Hierbij spelen allerlei factoren een rol zoals: de demografische ontwikkeling, trends in de sportbeoefening en specifieke ambities van gebruikers. Daarom wordt het beleid voor de sportaccommodaties periodiek geactualiseerd. De laatste actualisatie voor de periode 2021-2030 is uitgevoerd in 2020 en 2021.

Actualisatie in 2 stappen

De actualisatie van het sportaccommodatiebeleid heeft plaatsgevonden in twee stappen. De eerste stap is in november 2020 afgerond. De gemeenteraad heeft toen de nota `De Aftrap’ vastgesteld, waarin voorlopige keuzes en onderzoeksvragen voor de wijzigingen van de sportaccommodaties zijn vastgelegd. Hierna heeft in de tweede stap een verdere uitwerking plaatsgevonden. In deze fase zijn de voorlopige keuzes zijn getoetst bij de gebruikers van de accommodaties. Ook zijn twee onderzoeken uitgevoerd naar de vernieuwing van sporthal Boshoven en de toekomst van de voetbalsport. De resultaten zijn vertaald in duidelijke richtingen voor de ontwikkeling van de sportaccommodaties in de periode 2021-2030 en de gewenste eerste vervolgstappen. Dit is vastgelegd in de nota ‘De Tweede Helft’ (deze is onderaan deze pagina te downloaden). Deze nota is door de raad vastgesteld op 17 november 2021.

Meer informatie

Voor vragen kunt u  contact opnemen met Cisca van der Kraan (tel. (0495) 565463 / e-mail c.vander.kraan@weert.nl) van de afdeling Onderwijs, Sport, Cultuur en Welzijn.

U kunt de nota ‘De Tweede Helft’ hieronder downloaden.

Downloads

Bestand Grootte
Nota De Tweede Helft - Ontwikkelingen sportaccommodaties 2021-2030.pdf (1.98 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden of digitale toegankelijkheid, zie deze pagina.

 
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten