Actualisatie beleid sportaccommodaties

Zaalvoetballers in een sporthal.

Zaalvoetballers in een sporthal.

De gemeente Weert beschikt over een breed pakket aan binnen- en buitensportaccommodaties. Hiermee bieden we scholen, sportverenigingen en sportgroepen de ruimte om sportactiviteiten uit te voeren. De vraag van de huurders verandert in de loop der tijd. Hierbij spelen allerlei factoren een rol zoals: de demografische ontwikkeling, trends in de sportbeoefening en specifieke ambities van gebruikers. Daarom wordt het beleid voor de sportaccommodaties periodiek geactualiseerd. Op dit moment werken wij aan een actualisatie voor de periode 2021-2030.

Actualisatie in 2 stappen

De actualisatie van het sportaccommodatiebeleid vindt plaats in twee stappen. De eerste stap is bijna afgerond. In deze stap is de actuele gebruiksvraag en de ontwikkeling die we hierin tot 2030 verwachten in beeld gebracht. Daarnaast hebben we gekeken naar de onderhoudsstaat van de accommodaties en de investeringen die hierin de komende jaren nodig zijn. Op basis van deze gegevens zijn voorlopige keuzes en onderzoeksvragen benoemd voor de wijzigingen van de sportaccommodaties in de periode 2021-2030.  Dit is vastgelegd in de nota ‘De Aftrap’ (deze is onderaan deze pagina te downloaden). Afronding van de eerste stap vindt plaats door besluitvorming van de gemeenteraad over deze nota. Dit gebeurt op 4 november. Voorafgaand wordt de nota op 13 oktober besproken in de raadscommissie ‘Samenleving en Inwoners’.

Hoe wordt de tweede stap ingevuld?

Als de gemeenteraad instemt met de nota ‘De Aftrap’, dan wordt gestart met de verdere uitwerking van het sportaccommodatiebeleid. Belangrijk onderdeel van deze stap is het toetsen van de voorlopige keuzes bij de huurders. Hiervoor gaan we met de huurders in gesprek. Ook betrekken we de huurders bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Het resultaat van deze gesprekken wordt betrokken bij de vertaling van de voorlopige keuzes naar definitieve keuzes. Dit wordt vastgelegd in een definitieve nota. De planning is dat de definitieve nota in oktober 2021 voor besluitvorming aan de gemeenteraad kan worden aangeboden.

Participatie huurders

Zoals aangegeven vindt de verdere uitwerking plaats vanaf november 2020. De wijze waarop wij het overleg met de huurders wordt ingevuld en de planning hiervoor wordt nog uitgewerkt. De huurders ontvangen hierover uiterlijk in november 2020 meer informatie.

Meer informatie

Voor vragen kunt u  contact opnemen met Cisca van der Kraan (tel. (0495) 565463 / e-mail c.vander.kraan@weert.nl) of Juul van Cruchten (tel. (0495) 57514 / e-mail j.van.cruchten@weert.nl) van de afdeling Onderwijs, Sport, Cultuur en Welzijn.

Wilt u nu al kennis nemen van de voorlopige keuzes en onderzoeksvragen, dan kunt u de nota ‘De Aftrap’ hieronder downloaden.

Downloads

Bestand Grootte
Nota De Aftrap - Ontwikkelingen sportaccommodaties 2021-2030.pdf (1.07 mb)

Voor meer informatie over het openen van pdf-bestanden, zie deze pagina.

Deze site gebruikt cookies. Meer info / uitzetten