Afleggen ondersteuningsverklaringen

Stempotlood met kieslijst.

Stempotlood met kieslijst.

Om deel te mogen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 moet een politieke partij/groepering onder meer een kandidatenlijst inleveren die wordt ondersteund door minimaal 20 kiezers.

Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen:

  • Voor het eerst deelnemen aan de verkiezing
  • Bij de vorige verkiezing geen zetel(s) hebben behaald
  • Deelnemen met een blanco lijst (geen partijnaam geregistreerd hebben)

De partijen/groepering vullen de ondersteuningsverklaring in waarna de (minimaal 20) kiezer(s) deze ter ondertekening krijgt aangeboden. De kiezer ondertekend deze verklaring in het stadhuis en legitimeert zich met een geldig legitimatiebewijs.

Wie mag de ondersteuningsverklaring tekenen?

Degene die een ondersteuningsverklaring aflegt moet op 31 januari 2022 (dag van kandidaatstelling) kiesgerechtigd zijn in de gemeente Weert. Ook personen die op de lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen.

Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken en wordt per 4 februari 2022 openbaar ter inzage gelegd.

Wanneer?

In de tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 is geregeld dat de termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen is verlengd van twee naar vier weken. Het afleggen van een ondersteuningsverklaring kan van 3 januari tot en met 31 januari 2022 in het stadhuis.
Gezien de huidige Covid-19 maatregelen verzoeken wij u om hiervoor een afspraak te maken. Voor het maken van een afspraak kunt u mail en met verkiezingen@weert.nl.

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten