Alcohol schenken, ontheffing

Doorgaans mag er alleen 'bedrijfsmatig' alcohol worden geschonken in horecazaken die over een drank- en horecavergunning beschikken. Bij het organiseren van een bijzondere gelegenheid die buiten een horecazaak plaatsvindt (bijv: evenementen, jubilea of recepties) is het mogelijk alcoholische dranken te schenken met een ontheffing. Deze kunt u via de knop hieronder aanvragen.

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft, neemt u dan contact op de gemeente Weert (team Bijzondere Wetten). Zij helpen u graag verder!

  • In het algemeen moet u een vergunningaanvraag indienen tenminste 8 weken voordat u de vergunning gebruikt. Het is aan te bevelen uw aanvraag veel eerder in te dienen (bijvoorbeeld 14 weken van te voren).
  • Wanneer de beslissing van de gemeente op uw aanvraag negatief is, heeft u de mogelijkheid hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag heft de gemeente leges op grond van de legesverordening. Voor meer info over de leges, zie de legesverordening.

Voorwaarden

Deze ontheffing geldt alleen voor zwakalcoholische dranken (o.a. bier en wijn). Sterke drank mag alleen in horecazaken worden geschonken.
Als u buiten een horeca-inrichting zwakalcoholische dranken wilt schenken en dit tegen vergoeding wilt doen, heeft u een ontheffing nodig.
De ontheffing kan alleen worden verleend als:

  • de verantwoordelijke persoon van het alcohol schenken minimaal 21 jaar is;
  • de verantwoordelijke persoon van het alcohol schenken over de Verklaring Sociale Hygiëne beschikt;
  • de verantwoordelijke persoon van het alcohol schenken van goed gedrag is (ter beoordeling aan de politie);
  • er sprake is van een tijdelijke en bijzondere gelegenheid.

U heeft daarbij nodig

  • Uw verzoek tot ontheffing als bedoeld in art. 35 Drank- en Horecawet;
  • Kopie geldig identificatiebewijs.
  • Verklaring Sociale Hygiëne of geldige drank- en horecavergunning.