Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Alcohol schenken, ontheffing

Foto van een biertap.

Foto van een biertap.

Doorgaans mag er alleen 'bedrijfsmatig' alcohol worden geschonken in horecazaken die over een drank- en horecavergunning beschikken. Bij het organiseren van een bijzondere gelegenheid die buiten een horecazaak plaatsvindt (bijvoorbeeld evenementen, jubilea of recepties), is het mogelijk om zwak-alcoholische dranken (o.a. bier en wijn) te schenken met een ontheffing. Deze kunt u via de knop hieronder aanvragen. Voor sterke drank is het niet mogelijk om deze ontheffing te krijgen.

Voorwaarden ontheffing

Deze ontheffing kan alleen worden verleend als:

  • de verantwoordelijke persoon van het alcohol schenken minimaal 21 jaar is;
  • de verantwoordelijke persoon van het alcohol schenken over de Verklaring Sociale Hygiëne beschikt;
  • de verantwoordelijke persoon van het alcohol schenken van goed gedrag is (ter beoordeling aan de politie);
  • er sprake is van een tijdelijke en bijzondere gelegenheid.

Gang van zaken

  1. Via bovenstaande groene knop kunt u de ontheffing aanvragen. U moet de ontheffing minimaal 8 weken voordat u de ontheffing wil gebruiken aanvragen. Het is aan te bevelen om uw aanvraag al eerder in te dienen.
  2. U krijgt schriftelijk een besluit van de burgemeester op uw aanvraag.
  3. Bent u het niet eens met deze beslissing, dan kunt u bezwaar maken.

Kosten aanvraag

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag heft de gemeente leges op grond van de legesverordening. Voor meer info over de leges, zie de legesverordening.

Vragen of meer informatie?

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft, neemt u dan contact op de gemeente Weert (team Bijzondere Wetten). Zij helpen u graag verder!

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten