Alcohol verkopen in horeca of slijterij, vergunning

Wilt u alcohol verkopen en/of in het openbaar schenken? Hiervoor heeft u een vergunning nodig. De aanvraag voor een vergunning geldt in principe alleen voor horecabedrijven, kantines, bedrijfsrestaurants en slijterijen.

Voorwaarden

 • Voor verstrekking van alcohol geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar.
 • Verkoop van alcohol in tankstations en niet-levensmiddelenwinkels is verboden.
 • Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn.
 • Er moeten huisregels zijn opgesteld in sport- en andere kantines.
 • Barvrijwilligers in sport- en andere kantines moeten een voorlichtingscursus hebben gevolgd.
 • Als vereniging of stichting moet u beschikken over een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de zogenoemde paracommerciële voorschriften.
 • Verenigingen en stichtingen moeten zich houden aan de regels rond de verkoop van alcohol die in de gemeentelijke verordening zijn vastgelegd.

Voor verenigingen en stichtingen kan de gemeente aanvullende beperkingen opleggen.

Sancties

Als u zich niet aan de voorwaarden houdt en bijvoorbeeld toch drank verkoopt aan jongeren onder de 18 jaar, dan kan de burgemeester een sanctie opleggen. Uw vergunning wordt dan tijdelijk ingetrokken voor een periode van 1 tot 12 weken, afhankelijk van de ernst van de overtreding en het gemeentelijk beleid. De gemeente kan ook een boete opleggen.

U heeft nodig

 • Een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.
 • Een geldig legitimatiebewijs van alle op de vergunning genoemde personen.
 • Bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).
 • Indien van toepassing een arbeidscontract.
 • Huur- of koopcontract.
 • Verklaring Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden.
 • Bouwkundige tekeningen.
 • Certificaat mechanische ventilatie.

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.

Tips

Bestemmingsplan

Informeer eerst bij de gemeente of een horecabedrijf/slijterij is toegestaan op de door u gewenste locatie in verband met het bestemmingsplan.

Alcohol verstrekken buiten een horecabedrijf

Bij het organiseren van een bijzondere gelegenheid die buiten een horecazaak plaatsvindt (bijvoorbeeld: evenementen, jubilea of recepties) is het mogelijk alcoholische dranken te schenken met een ontheffing. Deze ontheffing geldt alleen voor zwak alcoholische dranken (o.a. bier en wijn). De ontheffing dient u aan te vragen bij de gemeente. Zie voor meer informatie deze pagina.

Gemeente is ook toezichthouder

De gemeente heeft een toezichthoudende taak en zorgt ervoor dat toezichthouders ook controleren of u zich aan de regels houdt. De gemeente kan uw inrichting tijdelijk sluiten als u de regels overtreedt.