Nationale Archeologiedagen 2019

Sporen die onze verre voorouders in de grond hebben achtergelaten, vertellen veel over de geschiedenis van de plek waar we wonen. Ieder jaar staan we stil bij die geschiedenis in de grond, met de Nationale Archeologiedagen. De Archeologiedagen vinden dit jaar plaats in het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 oktober. De gemeente Weert organiseert dit samen met verenigingen die cultuurhistorie belangrijk vinden. 

Archeologische speerpunten

Weert ligt op de route van de ArcheoRoute. Dat is een route langs belangrijke archeologische vindplaatsen in Limburg, die te herkennen zijn aan een hoge stalen speer. Met een smartphone kunnen de bijbehorende verhalen tot leven worden gebracht. Het uiteindelijke resultaat is een parelketting aan ‘levende’ archeologie, door heel Limburg. Het eerste speerpunt staat in het Stadspark aan de Biest, een plek die ons doet herinneren aan de Van Horne's. Daar worden op korte termijn nog vijf speerpunten aan toegevoegd:

  • Urnenveld op de Boshoverheide
  • Eiland van Weert (precieze locatie: St. Sebastiaankapelstraat 38)
  • Vestingstad Weert (precieze locatie: hoek Emmasingel/Maasstraat 46 bij café de Tramhalt)
  • Oude waterput in de stad (precieze locatie: Markt bij restaurant de Oude Markt)
  • Keltische Schans (precieze locatie: Smalbeekpad Molenakker)

Educatie

We vinden het belangrijk dat Nederlandse archeologie en erfgoedgeschiedenis toegankelijk is voor iedereen. Dat iedereen kennis kan maken met deze leuke en leerzame wetenschap. Dit jaar wordt extra aandacht geschonken aan erfgoededucatie, het beleven van en leren over erfgoedgeschiedenis. Van 7 tot en met 9 oktober, voorafgaand aan de Nationale Archeologiedagen, kunnen scholen deelnemen aan een educatief programma over archeologie in Weert.

Informatie

Bent u benieuwd naar meer informatie over archeologie in Weert? Hier vindt u meer uitleg over archeologisch onderzoek in Weert.