Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Archief commissie Algemene Zaken

De agenda's, verslagen en andere documenten van de gemeenteraad, (raads)commissies en B&W zijn te bekijken via het bestuurlijk informatie systeem, op een eigen website. Zie daarvoor gemeenteraad.weert.nl. Hier vindt u alle documenten vanaf maart 2015. Zoekt u oudere documenten? Die zijn te vinden via het archief, zie op deze website.

Tot 1 september 2014 vonden er vergaderingen van de commissie Algemene Zaken plaats. In de commissie Algemene Zaken werden de volgende beleidsterreinen behandeld: algemene zaken, veiligheid, stadstoezicht (handhaving), handhaving openbare orde, coördinatie wijk- en dorpsraden, specifiek financiële aangelegenheden, horeca, stadhuis, binnenstad en evenementen.

  • De raadscommissies bereidden de besluitvorming in de raad voor over voorstellen en onderwerpen die tot hun taakveld behoren.
  • De raadscommissies brachten gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad. Tevens voerden de commissies overleg met de burgemeester en het college.
  • De raadscommissies vergaderden conform een vastgesteld vergaderschema. Daarnaast werden er soms informatiebijeenkomsten voor commissies gehouden.

Hieronder kunt u de agenda's en verslagen van de commissie Algemene Zaken vanaf 2004 raadplegen.

Vergadering 2013-01-14
CIE AZ 14-01-2013.htm (76.61 kB)
Vergadering 2013-02-18
CIE AZ 18-02-2013.htm (59.16 kB)
vergadering 2013-02-18 extra
CIE AZ 18-02-2013 extra.htm (27.22 kB)
Vergadering 2013-03-25
CIE AZ 25-03-2013.htm (59.57 kB)
Vergadering 2013-04-22
CIE AZ 22-04-2013.htm (57.04 kB)
Vergadering 2013-06-10
CIE AZ 10-06-2013.htm (93.23 kB)
Vergadering 2013-09-09
CIE AZ 09-09-2013.htm (65.80 kB)
Vergadering 2013-10-07
CIE AZ 07-10-2013.htm (77.48 kB)
Vergadering 2013-11-25
CIE AZ 25-11-2013.htm (79.05 kB)

Vergadering 2012-01-23
CIE AZ 23-01-2012.htm (60.16 kB)
Vergadering 2012-03-05
CIE AZ 05-03-2012.htm (63.12 kB)
Vergadering 2012-04-02
CIE AZ 02-04-2012.htm (73.19 kB)
Vergadering 2012-05-07
CIE AZ 07-05-2012.htm (72.09 kB)
Vergadering 2012-06-11
CIE AZ 11-06-2012.htm (80.31 kB)
Vergadering 2012-09-10
CIE AZ 10-09-2012.htm (84.87 kB)
Vergadering 2012-10-08
CIE AZ 08-10-2012.htm (50.87 kB)
Vergadering 2012-11-26
CIE AZ 26-11-2012.htm (92.33 kB)
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten