Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Archief commissie Economische Zaken

De agenda's, verslagen en andere documenten van de gemeenteraad, (raads)commissies en B&W zijn te bekijken via het bestuurlijk informatie systeem, op een eigen website. Zie daarvoor gemeenteraad.weert.nl. Hier vindt u alle documenten vanaf maart 2015. Zoekt u oudere documenten? Die zijn te vinden via het archief hieronder.

Tot 1 september 2014 vonden er vergaderingen van de commissie Economische Zaken plaats. In de commissie Economische Zaken werden de volgende beleidsterreinen behandeld: economische zaken, Hoge Dunk, Brainport, gemeentewerken, verkeer, toerisme en recreatie.

  • De raadscommissies bereidden de besluitvorming in de raad voor over voorstellen en onderwerpen die tot hun taakveld behoren.
  • De raadscommissies brachten gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad. Tevens voerden de commissies overleg met de burgemeester en het college.
  • De raadscommissies vergaderden conform een vastgesteld vergaderschema. Daarnaast werden er soms informatiebijeenkomsten voor commissies gehouden.

Hieronder kunt u de agenda's en verslagen van de commissie Economische Zaken vanaf 2004 raadplegen.

Vergadering 2013-01-16
2013-01-16 Vergadering commissie EZ is komen te vervallen.pdf (6.32 kB)

Vergadering 2013-02-20
CIE EZ 20-02-2013.htm (56.65 kB)

Vergadering 2013-03-27
CIE EZ 27-03-2013.htm (58.60 kB)

Vergadering 2013-04-24
CIE EZ 24-04-2013.htm (50.98 kB)

Vergadering 2013-06-05 infoavond
Afsprakenlijst informatiebijeenkomst EZ 05-06-2013.pdf (24.76 kB)
Presentatie informatiebijeenkomst EZ 05-06-2013.pdf (2.21 MB)
Uitnodiging informatiebijeenkomst EZ 05-06-2013.pdf (26.85 kB)

Vergadering 2013-06-12
CIE EZ 12-06-2013.htm (77.35 kB)

Vergadering 2013-08-28 infoavond (EZ en RO)
Afsprakenlijst informatiebijeenkomst EZ en RO 28-08-2013.pdf (27.19 kB)
Uitnodiging informatiebijeenkomst EZ en RO 28-08-2013.pdf (28.73 kB)
Versterking PDV locatie N280 Presentatie.pdf (2.01 MB)
Versterking PDV locatie N280 Toelichting.pdf (7.27 kB)
Westtangent Grenze(n)loos bereikbaar.pdf (986.28 kB)
Westtangent Presentatie.pdf (669.92 kB)
Westtangent Toelichting.pdf (8.45 kB)
Westtangent Verslag 20 juli 2013.pdf (27.33 kB)
Westtangent Wensbeeld Limburg.pdf (1.36 MB)

Vergadering 2013-09-11
CIE EZ 11-09-2013.htm (58.36 kB)

Vergadering 2013-09-18 infoavond (EZ en RO)
Afsprakenlijst infobijeenkomst EZ en RO 18-09-2013.pdf (23.94 kB)
Agenda infobijeenkomst EZ en RO 18-09-2013.pdf (29.08 kB)
Inrichting Kampershoek Noord Toelichting.pdf (67.57 kB)
Tijdelijke invulling Beekstraatkwartier (BenWbesluit130903-18).pdf (1.28 MB)
TILS-699.PDF (86.48 kB)
TILS-700.PDF (120.75 kB)
Tussenrapportage 3 (BenW-besluit130903-05).PDF (561.19 kB)

Vergadering 2013-10-09
CIE EZ 09-10-2013.htm (49 kB)

Vergadering 2013-11-20 infoavond
Afsprakenlijst infoavond 20-11-2013.pdf (23.85 kB)
Geluidsopname infoavond 20-11-2013.mp3 (8 MB)
Presentatie infoavond 20-11-2013.pdf (1.35 MB)
Uitnodiging infoavond 20-11-2013.pdf (27.04 kB)

Vergadering 2013-11-27
CIE EZ 27-11-2013.htm (93.12 kB)

Vergadering 2012-01-25
CIE EZ 25-01-2012.htm (46.89 kB)

Vergadering 2012-03-07
CIE EZ 07-03-2012.htm (51.26 kB)

Vergadering 2012-04-04
CIE EZ 04-04-2012.htm (67.08 kB)

Vergadering 2012-05-10
CIE RO en EZ 10-05-2012.htm (90.14 kB)

Vergadering 2012-05-22 informatiebijeenkomst
Uitnodiging informatiebijeenkomst 22-5-2012.pdf (37.51 kB)

Vergadering 2012-06-13
CIE EZ 13-06-2012.htm (82.98 kB)

Vergadering 2012-09-18
CIE EZ 18-09-2012.htm (66.10 kB)

Vergadering 2012-10-10
CIE EZ 10-10-2012.htm (59.14 kB)

Vergadering 2012-11-28
CIE EZ 28-11-2012.htm (86.71 kB)

Vergadering Economische Zaken 30 november 2011

Vergadering Economische Zaken 19 oktober 2011

Vergadering Economische Zaken 7 september 2011

Vergadering Economische Zaken 22 juni 2011

(Aan het begin van de huidige raadsperiode is deze raadscommissie komen te vervallen. Er bleven 3 commissies over: Bestuurlijke zaken, Maatschappelijke zaken en Ruimtelijke zaken. Sinds besloten is de vergaderstructuur te wijzigen (25 mei 2011) maakt deze commissie weer deel uit van de raadscommissies.)

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten