Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.
Lees voor ?

Archief commissie Ruimtelijke Ordening

De agenda's, verslagen en andere documenten van de gemeenteraad, (raads)commissies en B&W zijn te bekijken via het bestuurlijk informatie systeem, op een eigen website. Zie daarvoor gemeenteraad.weert.nl. Hier vindt u alle documenten vanaf maart 2015. Zoekt u oudere documenten? Die zijn te vinden via het archief, zie op deze website.

Tot 1 september 2014 vonden er vergaderingen van de commissie Ruimtelijke Zaken plaats. In de commissie Ruimtelijke Zaken werden de volgende beleidsterreinen behandeld: ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stadsontwikkeling, grondzaken, milieu, agrarische zaken en GOML (Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg).

  • De raadscommissies bereidden de besluitvorming in de raad voor over voorstellen en onderwerpen die tot hun taakveld behoren.
  • De raadscommissies brachten gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad. Tevens voerden de commissies overleg met de burgemeester en het college.
  • De raadscommissies vergaderden conform een vastgesteld vergaderschema. Daarnaast werden er soms informatiebijeenkomsten voor commissies gehouden.
  • Daarnaast vond er elke cyclus een informatieve bijeenkomst van de commissie Ruimtelijke Ordening plaats, waarin door het college informatie werd verstrekt over lopende projecten.

Hieronder kunt u de agenda's en verslagen van de commissie Ruimtelijke Zaken vanaf 2004 raadplegen.

Vergadering 2014-01-30
CIE RO 30-01-2014.htm (80.10 kB)

Vergadering 2014-02-05 info-RO
Aandachtspunten- en actielijst info-RO 05-02-2014.pdf (24.17 kB)
Uitnodiging info-RO 05-02-2014.pdf (972.57 kB)

Vergadering 2014-02-19 infoavond
Aandachtspunten- en actielijst infoavond RO 19-02-2014.pdf (13.40 kB)
Uitnodiging extra infoavond RO 19-02-2014.pdf (48.84 kB)

Vergadering 2014-02-26 infoavond
Aandachtspunten- en actielijst infoavond 26-02-2014.pdf (23.95 kB)
Presentatie Centrale Zandwinning Weert.pdf (1,002.15 kB)
Presentatie projectplan paardensport.pdf (784.42 kB)
Presentatie Wmo 2015 Hulp bij het huishouden.pdf (127.30 kB)
Uitnodiging infoavond 26-02-2014.pdf (1.14 MB)

Vergadering 2014-03-13 (CIE EZ en RO)
CIE EZ en RO 13-03-2014.htm (82.70 kB)

Vergadering 2014-05-07 infoavond
Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst 07-05-2014.pdf (51.50 kB)
Agenda (gewijzigd) informatiebijeenkomst 07-05-2014.pdf (48.39 kB)
Eerste Rapportage 2014.pdf (288.37 kB)
Informatie over hulp bij huishouden.pdf (30.75 kB)
Informatie over marktonderzoek PDV en GDV.pdf (30.11 kB)
Onderzoek Weert marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches.pdf (1.62 MB)
Presentatie inleiding PDV 07-05-2014.pdf (635.72 kB)
Presentatie Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches 07-05-2014.pdf (5.04 MB)
Presentatie toekomst Hulp Bij Huishouden 07-05-2014.pdf (2.98 MB)

Vergadering 2014-05-13 algemeen
Algemene commissievergadering 13-05-2014.htm (185.76 kB)

Vergadering 2014-06-11 infoavond
Aandachtspunten- en actielijst met presentaties informatiebijeenkomst 11-06-2014.pdf (8.43 MB)
Agenda informatiebijeenkomst 11-6-2014.pdf (117.98 kB)

Vergadering 2014-06-23 algemeen
Algemene commissievergadering 23-06-2014.htm (222.13 kB)

Vergadering 2014-08-26 algemeen
Algemene commissievergadering 26-08-2014.htm (96.28 kB)

Vergadering Ruimte 2014-09-16
Vergadering commissie Ruimte 16-09-2014.htm (70.38 kB)

Vergadering 2013-01-17
CIE RO 17-01-2013.htm (52.88 kB)

Vergadering 2013-01-23 info-RO
23-01-2013 Afsprakenlijst info-RO.pdf (27.99 kB)
23-01-2013 Uitnodiging info-RO.pdf (29.55 kB)
Bijlage 2. Memo met ambtelijke bevindingen haalbaarheidsstudie Beekstraatkwartier.pdf (119.29 kB)
Bijlage 3. Besluitenschema.pdf (38.10 kB)
Bijlage 4. Bijlage bij besluitenschema.pdf (71.80 kB)

Vergadering 2013-02-06 infoavond
Uitnodiging 06-02-2013.pdf (28.53 kB)

Vergadering 2013-02-21
CIE RO 21-02-2013.htm (61.18 kB)

vergadering 2013-02-26 infoavond
Afsprakenlijst infoavond RO 26-02-2013.pdf (25.01 kB)
Uitnodiging infoavond RO 26-02-2013 Structuurvisie Weert.pdf (26.49 kB)

Vergadering 2013-02-27 infoavond
Afsprakenlijst infoavond RO 27-02-2013.pdf (24.39 kB)
Presentatie BP Buitengebied 2011 en plan-MER 27-02-2013.pdf (2.96 MB)
Uitnodiging infoavond RO 27-02-2013 bp Buitengebied en plan-MER.pdf (29.83 kB)

Vergadering 2013-03-06 info-RO
Uitnodiging info-RO 06-03-2013.pdf (29.69 kB)

Vergadering 2013-03-14 extra info-RO
Geluidsfragment extra info-RO 14-3-2013.mp3 (13.52 MB)
Onderzoek De Poort van Limburg - Eindrapport.pdf (575.43 kB)
Onderzoek De Poort van Limburg - Presentatie.pdf (87.97 kB)
Uitnodiging extra info-RO 14-03-2013.pdf (26.56 kB)

Vergadering 2013-03-28 extra RO
CIE RO 28-03-2013.htm (43.65 kB)

Vergadering 2013-04-03
CIE RO 03-04-2013.htm (103.84 kB)

Vergadering 2013-04-16 info-RO
Uitnodiging info-RO 16-04-2013.pdf (122.90 kB)

Vergadering 2013-04-17 info-RO
Afsprakenlijst info-RO 17-04-2013.pdf (109.59 kB)
Presentatie Fair Trade Gemeente Weert.pdf (657.71 kB)
Uitnodiging info-RO 17-04-2013.pdf (26.75 kB)

Vergadering 2013-04-25
CIE RO 25-04-2013.htm (79.73 kB)

Vergadering 2013-05-08 info-RO
Afsprakenlijst info-RO 08-05-2013.pdf (28.14 kB)
Uitnodiging info-RO 08-05-2013.pdf (27 kB)

Vergadering 2013-06-11
CIE RO 11-06-2013.htm (120.34 kB)

Vergadering 2013-06-18 infoavond
Afsprakenlijst informatiebijeenkomst RO 18-06-2013.pdf (24.56 kB)
Uitnodiging informatiebijeenkomst RO 18-06-2013.pdf (27.19 kB)

Vergadering 2013-06-19 info-RO
Afsprakenlijst info-RO 19-06-2013.pdf (26.83 kB)
Uitnodiging info-RO 19-06-2013.pdf (36.70 kB)

Vergadering 2013-08-28 infoavond (EZ en RO)
Afsprakenlijst informatiebijeenkomst EZ en RO 28-08-2013.pdf (27.19 kB)
Uitnodiging informatiebijeenkomst EZ en RO 28-08-2013.pdf (28.81 kB)
Versterking PDV locatie N280 Presentatie.pdf (2.01 MB)
Versterking PDV locatie N280 Toelichting.pdf (7.27 kB)
Westtangent Grenze(n)loos bereikbaar.pdf (986.28 kB)
Westtangent Presentatie.pdf (669.92 kB)
Westtangent Toelichting.pdf (8.45 kB)
Westtangent Verslag 20 juli 2013.pdf (27.33 kB)
Westtangent Wensbeeld Limburg.pdf (1.36 MB)

Vergadering 2013-09-04 infoavond (WZ en RO)
Afsprakenlijst infoavond commissies WZ en RO 04-09-2013.pdf (24.38 kB)
Presentatie 4 sept 2013 compleet MOV.pdf (855.11 kB)
Presentatie 4 september 2013 structuurvisie.pdf (7.81 MB)
Toelichting MOV informatieavond 04-09-2013.pdf (8.63 kB)
Toelichting structuurvisie informatieavond 04-09-2013.pdf (22.97 kB)
Uitnodiging informatieavond commissies WZ en RO 04-09-2013.pdf (26.90 kB)

Vergadering 2013-09-12
CIE RO 12-09-2013.htm (104.29 kB)

Vergadering 2013-09-18 infoavond (EZ en RO)
Afsprakenlijst infobijeenkomst EZ en RO 18-09-2013.pdf (23.94 kB)
Agenda infobijeenkomst EZ en RO 18-09-2013.pdf (29.08 kB)
Inrichting Kampershoek Noord Toelichting.pdf (67.57 kB)
Tijdelijke invulling Beekstraatkwartier (BenWbesluit130903-18).pdf (1.28 MB)
TILS-699.PDF (86.48 kB)
TILS-700.PDF (120.75 kB)
Tussenrapportage 3 (BenW-besluit130903-05).PDF (561.19 kB)

Vergadering 2013-10-03 infoavond (WZ en RO)
Afsprakenlijst infoavond 03-10-2013.pdf (23.73 kB)
Agenda infoavond 03-10-2013.pdf (26.97 kB)
Concept-Monumentenbeleidsplan 2013.pdf (4.51 MB)
Presentatie Monumentenbeleidsplan 03-10-13.pdf (2.30 MB)

Vergadering 2013-10-10
CIE RO 10-10-2013.htm (100.71 kB)

Vergadering 2013-10-23 info-RO
Afsprakenlijst info-RO 23-10-2013.pdf (23.68 kB)
Toelichting duurzaamheid info-RO 23-10-2013.pdf (38.34 kB)
Uitnodiging info-RO 23-10-2013.pdf (27.23 kB)

Vergadering 2013-11-28
CIE RO 28-11-2013.htm (115.43 kB)

Vergadering 2013-12-04 info-RO
Afsprakenlijst info-RO 04-12-2013.pdf (29.38 kB)
Bijlagen info-RO 04-12-2013.pdf (687.32 kB)
Geluidsopname info-RO 04-12-2013.mp3 (10.28 MB)
Uitnodiging info-RO 04-12-2013.pdf (27.17 kB)

Vergadering 2012-01-26

CIE RO 26-01-2012_bestanden
image001.gif (1.10 kB)
image002.gif (1.06 kB)
Commissie RO 26 januari 2012.htm (72.21 kB)

Vergadering 2012-02-01 info-RO
Bijeenkomst info-RO 1 februari 2012.pdf (52.98 kB)

Vergadering 2012-03-08
Commissie RO 8 maart 2012.htm (75.02 kB)

Vergadering 2012-03-14 info-RO
Bijeenkomst info-RO 14 maart 2012.pdf (40.43 kB)

Vergadering 2012-03-28 informatieavond
Agenda informatieavond 28 maart 2012 Gebiedsvisie Kempenbroek en IJzeren Man.pdf (24.64 kB)
Gebiedsvisie Kempen-broek - IJzeren Man 2012.pdf (12.74 MB)
Haalbaarheidsonderzoeken.pdf (25.93 MB)

Vergadering 2012-04-05
CIE RO 05-04-2012.htm (54.56 kB)

Vergadering 2012-04-11 info-RO
Bijeenkomst info-RO 11 april 2012.pdf (40.27 kB)

Vergadering 2012-05-10
CIE RO en EZ 10-05-2012.htm (78.83 kB)

Vergadering 2012-05-23 info-RO
Afsprakenlijst info-RO 23 mei 2012.pdf (24.65 kB)
Uitnodiging info-RO 23 mei 2012.pdf (29.06 kB)
Visie stichting ARK-Natuur in Weert.pdf (2.46 MB)

Vergadering 2012-06-14
CIE RO 14-06-2012.htm (90.95 kB)

Vergadering 2012-06-20 info-RO
Afsprakenlijst info-RO 20 juni 2012.pdf (25.16 kB)
Uitnodiging info-RO 20 juni 2012.pdf (30.42 kB)

Vergadering 2012-09-19 info-RO
CIE RO (info-RO) 19-09-2012.htm (33.63 kB)

Vergadering 2012-09-20
CIE RO 20-09-2012.htm (82.31 kB)

Vergadering 2012-10-11
CIE RO 11-10-2012.htm (75.93 kB)

Vergadering 2012-10-24 info-RO
Afsprakenlijst info-RO 24 oktober 2012.pdf (24.61 kB)
Agenda info-RO 24-10-2012.pdf (33.02 kB)
Agendapunt 1 Brief cultuurkaart aan raadsleden ivm bijeenkomst 24 oktober.pdf (63.23 kB)
Agendapunt 1 Cultuurkaart Weert.pdf (858.34 kB)
Agendapunt 2 BP Buitengebied Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau.pdf (1.07 MB)
Agendapunt 2 BP Buitengebied Ingekomen reacties.pdf (646.26 kB)
Agendapunt 2 BP Buitengebied Overzicht reacties.pdf (35.69 kB)
Agendapunt 2 BP Buitengebied Voortoets recreatie.pdf (607.87 kB)

Vergadering 2012-11-21 informatieavond
Agenda informatieavond 21-11-2012.pdf (26.45 kB)
BW121113-18.pdf (2.33 MB)
Raadsvoorstel RAD-000719.pdf (55.61 kB)

Vergadering 2012-11-29
CIE RO 29-11-2012.htm (112.61 kB)

Vergadering 2012-12-04 info-RO
Agenda info-RO 04-12-2012.pdf (27.18 kB)
Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten