Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Archief commissie Welzijn

De agenda's, verslagen en andere documenten van de gemeenteraad, (raads)commissies en B&W zijn te bekijken via het bestuurlijk informatie systeem, op een eigen website. Zie daarvoor gemeenteraad.weert.nl. Hier vindt u alle documenten vanaf maart 2015. Zoekt u oudere documenten? Die zijn te vinden via het archief hieronder.

Tot 1 september 2014 vonden er vergaderingen van de commissie Welzijn plaats. In de commissie Welzijn werden de volgende beleidsterreinen behandeld: sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, welzijn, cultuur, onderwijs, volksgezondheid, sport en integratie.

  • De raadscommissies bereidden de besluitvorming in de raad voor over voorstellen en onderwerpen die tot hun taakveld behoren.
  • De raadscommissies brachten gevraagd en ongevraagd advies uit aan de raad. Tevens voerden de commissies overleg met de burgemeester en het college.
  • De raadscommissies vergaderden conform een vastgesteld vergaderschema. Daarnaast werden er soms informatiebijeenkomsten voor commissies gehouden.

Hieronder kunt u de agenda's en verslagen van de commissie Welzijn vanaf 2004 raadplegen.

Vergadering 2014-01-28
CIE WZ 28-01-2014.htm (68.14 kB)

Vergadering 2014-02-05 infoavond
Aandachtspunten- en actielijst infoavond 05-02-2014.pdf (24.17 kB)
Uitnodiging infoavond 05-02-2014.pdf (972.57 kB)

Vergadering 2014-02-26 infoavond
Aandachtspunten- en actielijst infoavond 26-02-2014.pdf (23.95 kB)
Presentatie Centrale Zandwinning Weert.pdf (1,002.15 kB)
Presentatie projectplan paardensport.pdf (784.42 kB)
Presentatie Wmo 2015 Hulp bij het huishouden.pdf (127.30 kB)
Uitnodiging infoavond 26-02-2014.pdf (1.14 MB)

Vergadering 2014-03-11
CIE WZ 11-03-2014.htm (73.56 kB)

Vergadering 2014-05-07 infoavond
Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst 07-05-2014.pdf (51.50 kB)
Agenda (gewijzigd) informatiebijeenkomst 07-05-2014.pdf (48.39 kB)
Eerste Rapportage 2014.pdf (288.37 kB)
Informatie over hulp bij huishouden.pdf (30.75 kB)
Informatie over marktonderzoek PDV en GDV.pdf (30.11 kB)
Onderzoek Weert marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches.pdf (1.62 MB)
Presentatie inleiding PDV 07-05-2014.pdf (635.72 kB)
Presentatie Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches 07-05-2014.pdf (5.04 MB)
Presentatie toekomst Hulp Bij Huishouden 07-05-2014.pdf (2.98 MB)

Vergadering 2014-05-13 algemeen
Algemene commissievergadering 13-05-2014.htm (185.76 kB)

Vergadering 2014-06-11 infoavond
Aandachtspunten- en actielijst met presentaties informatiebijeenkomst 11-06-2014.pdf (8.43 MB)
Agenda informatiebijeenkomst 11-6-2014.pdf (117.98 kB)

Vergadering 2014-06-23 algemeen
Algemene commissievergadering 23-06-2014.htm (222.13 kB)

Vergadering 2014-08-26 algemeen
Algemene commissievergadering 26-08-2014.htm (96.28 kB)

Vergadering BV-IW 2014-09-15
Vergadering commissie BV-IW 15-09-2014.htm (101.03 kB)

Vergadering BV-IW 2014-09-23 extra
Vergadering commissie BV-IW 23-09-2014.htm (66.57 kB)

Vergadering 2013-01-09 infoavond
Afsprakenlijst informatieavond commissie WZ 09-01-2013.pdf (24.46 kB)
Uitnodiging informatieavond commissie WZ 09-01-2013.pdf (23.48 kB)

Vergadering 2013-01-15
CIE WZ 15-01-2013.htm (49.03 kB)

Vergadering 2013-02-19
CIE WZ 19-02-2013.htm (55.86 kB)

Vergadering 2013-03-20 infoavond
Afsprakenlijst informatieavond commissie WZ 20-03-2013.pdf (23.93 kB)
Presentatie 1 Regionaal Kennis- en Expertise Centrum Weert.pdf (148.30 kB)
Presentatie 2 Regionaal Kennis- en Expertise Centrum Weert.pdf (561.01 kB)
Uitnodiging informatieavond commissie WZ 20-03-2013.pdf (23.88 kB)

Vergadering 2013-03-26
CIE WZ 26-03-2013.htm (41.18 kB)

Vergadering 2013-04-23
CIE WZ 23-04-2013.htm (68.71 kB)

Vergadering 2013-06-11
CIE WZ 11-06-2013.htm (74.38 kB)

Vergadering 2013-09-04 infoavond (WZ en RO)
Afsprakenlijst infoavond commissies WZ en RO 04-09-2013.pdf (24.38 kB)
Presentatie 4 sept 2013 compleet MOV.pdf (855.11 kB)
Presentatie 4 september 2013 structuurvisie.pdf (7.81 MB)
Toelichting MOV informatieavond 04-09-2013.pdf (8.63 kB)
Toelichting structuurvisie informatieavond 04-09-2013.pdf (22.97 kB)
Uitnodiging informatieavond commissies WZ en RO 04-09-2013.pdf (26.90 kB)

Vergadering 2013-09-10
CIE WZ 10-09-2013.htm (66.98 kB)

Vergadering 2013-10-03 infoavond (WZ en RO)
Afsprakenlijst infoavond 03-10-2013.pdf (23.73 kB)
Agenda infoavond 03-10-2013.pdf (26.97 kB)
Concept-Monumentenbeleidsplan 2013.pdf (4.51 MB)
Presentatie Monumentenbeleidsplan 03-10-13.pdf (2.30 MB)

Vergadering 2013-10-08
CIE WZ 08-10-2013.htm (67.53 kB)

Vergadering 2013-11-14 infoavond
Afsprakenlijst informatiebijeenkomst raad 14-11-2013.pdf (23.91 kB)
Agenda informatiebijeenkomst raad 14-11-2013.pdf (29.95 kB)
Agendapunt 1 Samenwerking sociaal domein BIJLAGE 1 JURIDISCHE STRUCTUUR.pdf (91.90 kB)
Agendapunt 1 Samenwerking sociaal domein BIJLAGE 2 VISIE UITGANGSPUNTEN.pdf (251.96 kB)
Agendapunt 1 Samenwerking sociaal domein BIJLAGE 3 PROJECTSTRUCTUUR.pdf (25.59 kB)
Agendapunt 1 Samenwerking sociaal domein BIJLAGE 4 RISICOBEHEERSING.pdf (23.93 kB)
Agendapunt 2 Beleidsplan jeugdhulp 2014-2016.pdf (813.03 kB)
Agendapunt 2 Bijlagenboek beleidsplan jeugdhulp 2014-2016.pdf (3.66 MB)
Agendapunt 3 Kadernota Begeleiding - def 01-11-2013.pdf (3.32 MB)
Presentatie informatieavond raad 14 nov 2013.pdf (4.77 MB)

Vergadering 2013-11-26
CIE WZ 26-11-2013.htm (95.31 kB)

Vergadering 2012-01-24
CIE WZ 24-01-2012.htm (63.13 kB)

Vergadering 2012-02-29 informatieavond
Uitnodiging informatieavond WZ 29-2-2012.pdf (201.60 kB)

Vergadering 2012-03-06
CIE WZ 06-03-2012.htm (92.09 kB)

Vergadering 2012-04-03
CIE WZ 03-04-2012.htm (60.54 kB)

Vergadering 2012-05-08
CIE WZ 08-05-2012.htm (72.91 kB)

Vergadering 2012-05-22 EXTRA
Extra vergadering Commissie WZ 22-05-2012.htm (57.73 kB)

Vergadering 2012-06-12
CIE WZ 12-06-2012.htm (87.96 kB)

Vergadering 2012-09-05 informatieavond
Afsprakenlijst informatieavond WZ 05-09-2012.pdf (24.82 kB)
Uitnodiging informatieavond WZ 05-09-2012.pdf (384.91 kB)

Vergadering 2012-09-11
CIE WZ 11-09-2012.htm (57.02 kB)

Vergadering 2012-10-04 informatieavond
Afsprakenlijst informatieavond WZ 04-10-2012.pdf (24.29 kB)
Bijlage advies stavaza project Lichtenberg.pdf (40.65 kB)
Memo achtergrond presentatie 4 oktober project Lichtenberg.pdf (11.72 kB)
Uitnodiging informatieavond WZ 04-10-2012 inzake de Lichtenberg.pdf (23.48 kB)

Vergadering 2012-10-09
CIE WZ 09-10-2012.htm (92.56 kB)

Vergadering 2012-11-27
CIE WZ 27-11-2012.htm (78.35 kB)

 

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten