Sfeerbeeld uit de gemeente Weert.

Archief informatiebijeenkomsten

De agenda's, verslagen en andere documenten van de gemeenteraad, (raads)commissies en B&W zijn te bekijken via het bestuurlijk informatie systeem, op een eigen website. Zie daarvoor gemeenteraad.weert.nl. Hier vindt u alle documenten vanaf maart 2015. Zoekt u oudere documenten? Die zijn te vinden via het archief hieronder.

In de informatiebijeenkomsten worden de raadsleden geinformeerd over actuele onderwerpen. Daarna zullen deze onderwerpen, na besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders, ter beoordeling in de raadscommissie worden aangeboden en de besluitvorming in de raad.

Hieronder vindt u het archief van deze informatiebijeenkomsten. De informatiebijeenkomsten uit de periode van 2012 t/m 1 september 2014 kunt u terugvinden onder de betreffende raadscommissie uit deze periode:

Archief commissie Algemene Zaken

Archief commissie Welzijn

Archief commissie Economische Zaken

Archief commissie Ruimtelijke Ordening

Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten Deze site gebruikt cookies. Info / uitzetten